foto: Deme

België bouwt subsidies voor offshore wind verder af

De Belgische federale minister voor energie, Marie-Christine Marghem (MR) en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (VLD) draaien de subsidiekraan voor offshore windparken verder dicht, stappen weg van het huidige systeem van concessies en willen de komende windmolenparken vanaf 2020 via openbare aanbestedingen toewijzen.

De voltallige regering heeft deze contouren goedgekeurd. “De juiste prijs is de marktprijs,” zegt De Backer. “Door de bouw van de windmolenparken te tenderen, garanderen we steeds de laagste prijs voor de consument en kiezen we voor maximale hernieuwbare energie tegen minimale prijzen.” In het huidige concessiesysteem ligt al vooraf vast wie de windparken zal bouwen. Dat verandert. Wie de meest correcte prijs geeft, mag de toekomstige windturbines bouwen. Ook internationale spelers kunnen meedingen.

Inspiratie bij Nederlanders en Britten

Hoe die openbare aanbesteding er moet uitzien, wordt bepaald in de ‘Principenota Tendering’ die de regering goedkeurde. De Backer ziet drie opties: een tendering zoals in Nederland met minimale of geen subsidies, een tendering zoals in het Verenigd Koninkrijk met een vaste prijs, of een veiling waarbij de ontwikkelaars geld op tafel leggen op windmolenparken op de Noordzee te bouwen. Deze principes worden dit najaar in een kaderwet gegoten.

In het nieuw Marien Ruimtelijk Plan, dat alle activiteiten in de Belgische zone van de Noordzee ordent, maakt De Backer plaats voor een nieuwe windmolenzone van 221 km². Zijn doel is dat tegen ten laatste 2030 de opgewekte windenergie op zee verdubbelt van 2,2 naar 4 GW.

Wortel en stok

Om verdere extra subsidies te vermijden stelt De Backer ook voor dat de voorstudies naar bodem, wind,… voortaan door de overheid zullen worden gedaan, om de risico’s voor de parken te beperken. Verder komen er grotere kavels van 700 à 800 MW tegenover de helft daarvan vandaag en ligt de verantwoordelijkheid voor de kabels en transformatiestations volledig bij transportnetbeheerder Elia. “Om onze energiedoelstellingen zeker te halen, zal wie last minute de bouw van een park afblaast, een aanzienlijke verzakingsvergoeding moeten betalen,” dreigt de staatssecretaris.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.