Elektriciteitstekort België: TenneT is er klaar voor

2 december 2014 – Wellicht blijft België deze hele winter afhankelijk van de invoer van elektriciteit. Dat meldt Express.be op basis van een rapport van het European Network of Transmission System Operators for Electricity (Entso-e). Het Nederlandse netwerkbedrijf TenneT is er klaar voor.

België kampt met een elektriciteitstekort door de uitval van reactoren in de kerncentrales van Doel en Tihange.

De NOS meldt
Door een brand in de reactor Tihange 3, vlakbij Luik, liggen sinds 30 november vier reactoren stil. Tihange 2 en Doel 3 werden gesloten wegens kleine scheurtjes in de reactorvaten. Door een probleem met de turbines, ligt Doel 4 al maanden stil.

Aan de ene kant worden de Belgen aangespoord zuinig te zijn met energie. Zo meldt De Morgen dat de ministers van energie en van economie, Marie-Christine Marghem en Kris Peeters, werken aan een wettelijk verbod op ‘niet-functionele’ verlichting, zoals kerstverlichting. Tot het zover is, worden de Belgen aangemoedigd zuinig te zijn met stroom.

Aan de andere kant voert België elektriciteit in om de tekorten tegen te gaan.

Op Express.be
Verwacht wordt dat de import ongeveer 800 megawatt zal zijn. Geen probleem, volgens het rapport van Entso-e. Maar bij een strenge winter kan dit oplopen tot 3,6 gigawatt en dan kunnen er wel problemen ontstaan met de invoer.

Bron TenneT, hoe maken we dit duidelijk?
De Nederlandse netbeheerder TenneT verwacht België te kunnen helpen, zonder dat dat problemen oplevert voor de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Er zijn drie verbindingen tussen België en Nederland waarlangs de elektriciteit ingevoerd kan worden. Het bedrijf benadrukt wel dat deze verbindingen een maximum capaciteit hebben die bereikt kan worden bij grote elektriciteitsvraag, bijvoorbeeld bij extreme koude.

Het persbericht van TenneT
‘Vanwege uitval van de kerncentrales Doel en Tihange heeft België op dit moment 3000 megawatt (MW) minder productievermogen beschikbaar. Tijdens een periode van extreme kou kan dit een probleem vormen, omdat de vraag naar elektriciteit dan het aanbod zal overtreffen. De afgelopen maanden is er op verzoek van de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia met naburige netbeheerders (TSO’s) uit de regio, waaronder TenneT TSO B.V.,  gezamenlijk gewerkt aan een pakket van noodmaatregelen om onvrijwillige afschakeling van elektriciteit of  een mogelijke black-out in België te voorkomen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het garanderen van de netveiligheid. Zo kan worden voorkomen dat een probleem in het elektriciteitsnet van België gevolgen heeft voor de elektriciteitsvoorziening in ons land en de omringende landen.

Geen problemen in Nederland

Nederland zelf heeft de komende jaren ruim voldoende productievermogen om te kunnen voldoen aan de binnenlandse vraag naar elektriciteit. Daarnaast beschikt Nederland over interconnectoren (grensoverschrijdende verbindingen) met  buurlanden om elektriciteit te importeren uit Duitsland, Noorwegen (NorNed) en Groot-Brittannië (BritNed). Daarmee is er voldoende ruimte aan productie om aan België te leveren. Totaal zijn er drie interconnectoren tussen Nederland en België. Deze hebben echter wel een maximum aan capaciteit, er is dus een grens aan de hoeveelheid stroom die via deze verbindingen naar België getransporteerd kan worden.

Noodmaatregelen

Tijdens een periode van extreme kou kan het zijn dat de interconnecties van Nederland naar België volledig belast gaan worden, doordat in die situatie veel elektriciteit van Nederland naar  België   zal worden getransporteerd. Daarnaast zal in een dergelijke situatie juist ook elektriciteit van Nederland naar Frankrijk worden doorgetransporteerd Om te voorkomen dat de interconnecties tussen Nederland en België  overbelast raken, moet er bijvoorbeeld op dagen met extreme kou en weinig wind door de TSO’s worden ingegrepen. Dat gebeurt door de voor de markt beschikbare capaciteit op andere landsgrenzen  te beperken, zodanig dat er voldoende capaciteit beschikbaar blijft op de Nederland-Belgische grens om België van elektriciteit te kunnen voorzien. Deze noodmaatregel, die Elia heeft afgesproken met de TSO’s, heeft een tijdelijk karakter en wijkt af van het standaardproces. Deze maatregel wordt bovendien pas toegepast, nadat België alle mogelijke interne maatregelen heeft ingezet, zoals  het activeren van 850 MW aan strategische reservecapaciteit.’

 

Bronnen
Express.be, 1 december 2014: België wellicht hele winter afhankelijk van invoer elektriciteit
Tennet, 2 december 2014: TenneT voorbereid op hulp aan België tijdens strenge winterperiode   
NOS, 30 november 2014: Brand bij Belgische kerncentrale 
Express.be, 27 november 2014: Belgische invoer elektriciteit op recordniveau
De Morgen, 27 november 2014: Regering grijpt in bij dreigende stroompanne: verplicht zonder licht

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.