Benoeming raadsleden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de nieuwe samenstelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bekend gemaakt. De Rli is een onafhankelijke adviesraad die regering en parlement adviseert over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.
Het doel was een team samen te stellen met voldoende deskundigheid op de negen beleidsterreinen en bestaande uit zittende en nieuwe leden. De benoeming geldt voor de periode van 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2020. De raad behandelt maatschappelijke vraagstukken van wonen, stad en ruimtelijke ordening, milieu en klimaat, landbouw, voedsel en natuur, water, verkeer en vervoer, ruimtelijke economie, energie en veiligheid. …. 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.