Bestuursrechter stopt afvalwaterlozing door NAM niet

18 oktober 2016 – In een poging de afvalwaterlozing door de NAM te stoppen, eiste de provincie Overijssel van de rechter dat hij de vergunning voor de pijpleiding voor het afvalwatertransport introk. Maar de kwaliteit van die leiding staat niet ter discussie, aldus de rechter, die niet inging op de eis de injectie onmiddellijk te stoppen. 

De rechter doet over twee weken uitspraak en alleen over de kwaliteit van de pijpleiding. En daartegen, zo bleek tijdens de zitting, is niet zoveel in te brengen. De leiding werd gerepareerd nadat er vorig jaar een lek werd ontdekt. De NAM heeft de leiding gerepareerd en de lozing van afvalwater, dat ontstaat bij oliewinning in Drenthe, inmiddels hervat. Tot ergernis van de provincie Overijssel, drie Twentse gemeenten en een belangengroep, die eind vorige week naar de rechter stapten. Ze wilden dat deze de vergunning voor de pijpleiding introk, waardoor de lozing zou moeten stoppen. “We hebben het hier niet over de injectie, we hebben het over de pijpleiding”, aldus citeert de Stentor de rechter. Volgens de provincie zijn beide zaken niet te scheiden, aldus RTV Drenthe, maar de rechter dacht daar anders over.

Verder beriep Overijssel zich op een toezegging van minister Kamp dat de injectie van afvalwater pas hervat zou worden als het onderzoek naar alternatieven was afgerond.

Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) Dat de minister zei de evaluatie af te willen wachten, behoeft enige nuance, zei de vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken. Minister Kamp zei dit in de verwachting dat de evaluatie in september was afgerond. Dat bleek iets te optimistisch. (…)’

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) Volgens de NAM kost het stilleggen van de operatie het bedrijf maandelijks vier tot vijf miljoen euro. Bovendien zouden daarmee banen van mensen die bij het werk betrokken zijn gevaar lopen. Het stilleggen en opnieuw opstarten van de afvalwaterinjecties kost volgens de NAM twee miljoen euro. (…)’

Bronnen
De Stentor, 14 oktober 2016: Bestuursrechter: vergunning injecteren afvalwater door NAM niet ter discussie
Leeuwarder Courant, 15 oktober 2016: Uitstel oliewinning kost vele miljoenen
Volkskrant, 14 oktober 2016: Afvalwater in Twentse bodem blijft voorlopig
Dagblad van het Noorden, 14 oktober 2016: NAM verdedigt hernieuwde oliewinning Schoonebeek met banen en kosten
RTV Drenthe, 14 oktober 2016: Rechter oordeelt niet over veiligheid afvalwaterinjectie NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.