Betere membranen voor proeffabriek Blue Energy

Blue Energy maakt van zout en zoet water energie.19 augustus 2015 – De Blue Energy proeffabriek op de Afsluitdijk komt door zeepokken en slib vaak stil te liggen. Er wordt gezocht naar een oplossing, onder meer door een team Groningse studenten.

Een jaar draait hij nu, de Blue Energy proeffabriek die op de Afsluitdijk energie opwekt uit het verschil in zoutconcentratie tussen zoet en zout water. De techniek werkt goed, zegt directeur Rik Siebers in de Leeuwarder Courant, hoewel er ook nog een en ander op te lossen is. De zeepokken die zich in de inlaatbuizen vastzetten bijvoorbeeld. En het slib op de membranen.

Speciale membranen, die geladen deeltjes uit het zoute water doorlaten, spelen een sleutelrol in de techniek. Maar ze zijn meteen ook de zwakke plek, blijkt uit de eerste ervaringen met de proeffabriek.

Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) Slibdeeltjes, algen, diatomeeën, alles hoopte zich op in de minieme ruimtes tussen de membranen. Daardoor was hun rol als selectiemachine snel uitgespeeld. “We hebben de levensduur van de stacks weten te verlengen tot enkele maanden.” (…)’

De ‘stacks’, gestapelde membranen in een behuizing, werden verbeterd met hulp van Fuji, dat eerder vooral bekend stond om de fotorolletjes. Het bedrijf zoekt een manier om beschadigde membranen opnieuw te gebruiken.

Levend, zelfherstellend membraan
Ook het Groningse studententeam dat deelneemt aan de wedstrijd iGEM werkt aan een oplossing. iGEM is een wedstrijd waarin 200 studententeams van over de hele wereld genetisch gemodificeerde biologische machines maken, op basis van DNA-bouwblokken. “iGEM Groningen wil met behulp van bacteriën een levend membraan maken dat zichzelf repareert”, zegt teamlid Siebrand de Boer.

Uit een bericht van Duurzaam Bedrijfsleven
‘(…) Het Groningse team, bestaande uit tien studenten in de biologie, scheikunde en andere disciplines, hoopt de plastic membranen te vervangen door een biologische variant. Met genetische modificatie hebben de studenten een bekende bacterie aangepast zodat deze de ionen selectief uitwisselt tussen zoet en zout water. Omdat het een levend systeem betreft, kan het membraan zichzelf herstellen van beschadigingen, en vervuiling zelfstandig opruimen. (…)’

De studenten presenteren hun membraan, bestaand uit aangepaste bacteriën Bacillus subtilis strain 3610 ComI, eind september in Boston.

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe het membraan van de Groningse studenten werkt.

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe je energie kunt winnen uit zoet en zout water.

Bronnen
Leeuwarder Courant, 16 augustus 2015: Zeepokken en slib plagen proeffabriek (via Blendle)
Duurzaam Bedrijfsleven, 17 augustus 2015: Groningse biomachine haalt stroom uit zout water
Website van iGEM Groningen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.