‘Bijstookbesluit van Kamp benadeelt duurzame energie’

‘Bijstookbesluit van Kamp benadeelt duurzame energie’

22 februari 2016 – Het besluit van minister Kamp om de subsidie op bijstook van biomassa in steenkoolcentrales niet te stoppen dupeert de ontwikkeling van duurzame energie. Dat is de strekking van een reportage van omroep Fryslân.

Minister Kamp stopt de subsidie op de bijstook niet, maar het geld mag pas besteed worden wanneer duidelijk is hoe het kabinet over de kolencentrales besluit. Bij versnelde stopzetting vervalt de subsidie.

Uit het bericht van Omroep Fryslân

‘(…) Voor miljoenen aan plannen voor duurzame energie-toepassingen blijven voorlopig op de plank liggen. Minister Henk Kamp besloot vrijdag dat een groot deel van de subsidiepot voor duurzame energie naar kolencentrales gaat. Die krijgen het geld om biomassa bij te stoken. Veel ondernemers zijn teleurgesteld.

De Ekwadraat in Leeuwarden ligt een kwart van alle aanvragen uit Nederland. In de subsidiepot zit 4 miljard euro. Meer dan de helft daarvan gaat naar de kolencentrales. Er blijft niet veel over voor andere plannen.

Eén van de aanvragers voor subsidie is Wiebe Goodijk uit Sexbierrum. Hij wil graag een monovergister op zijn erf. Dat is een kleine vergister die alleen op mest draait. Maar daar moet hij nu langer op wachten.

In september komt weer 4 miljard euro aan subsidie beschikbaar. Faber van Ekwadraat heeft goede hoop dat veel plannen die bij zijn bedrijf zijn ingediend, dan wel financiële hulp krijgen. (…)’

 

 

‘Vraag in maart wel subsidie aan’
Ekwadraat is een adviesbureau dat projecten voor duurzame energie begeleidt.
Ekwadraat over het besluit van minister Kamp
‘(…)De Minister geeft aan dat de bij- en meestook noodzakelijk is om de energiedoelstellingen van 2020 te kunnen halen. De verduurzaming van 25 PJ is niet binnen nu en 2020 op een andere manier in te vullen. De minister geeft wel deels gehoor aan de motie door aanvullende maatregelen te nemen. Zo zal hij de bedrijven niet verplichten om op korte termijn definitief investeringsbeslissingen te nemen. Ook zal hij de bedrijven erop wijzen dat eventuele latere besluiten invloed kunnen hebben op de SDE+ beschikkingen van bij- en meestook.

Concreet betekent dit dat voor de projecten met een basisbedrag wat hoger of gelijk is aan 10,7 cent/kWh de kans op voldoende budget zijn afgenomen. Hoe de kolensector omgaat met deze openstelling en het risico dat er achteraf aan de SDE+ beschikking gesleuteld kan worden is echter onduidelijk.

Ons advies is om wel in de eerste ronde de subsidie in te dienen, ook al ligt het benodigde bedrag hoger dan 10,7 cent. Aangezien er geen tussentijdse updates over de budgetclaim zullen volgen, blijven de verwachtingen onzeker. (…)’

 

Bronnen
Omroep Fryslân, 20 februari 2016: Miljoenensubsidies voor duurzame energie naar kolencentrale
Ekwadraat, 19 februari 2016: SDE+ drie weken uitgesteld
Foto: Greenpeace

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.