Bijzonder bondgenootschap: Eneco lid van Duurzame Energie Unie

Bijzonder bondgenootschap: Eneco lid van Duurzame Energie Unie

2 november 2015 – Het energiebedrijf Eneco is lid geworden van de Coöperatie Duurzame Energie Unie (DE Unie). Doel: ‘de snel groeiende beweging van lokale, duurzame energiecoöperaties te ondersteunen’. 

Een opmerkelijke samenwerking. Bij de onlangs gepubliceerde lijst van de groenste stroomleveranciers van Nederland stond DE Unie met een rapportcijger 10 aan de top. Eneco had net een voldoende (6,2), maar werd nog wel gerekend tot de ‘voorlopers’.

DE Unie over de DE Unie
‘(…) Duurzame Energie Unie is een ‘Shared Service Centre’ voor lokale duurzame energie-initiatieven. Wij verzorgen diensten zoals de levering van energie voor onze leden en hun klanten. Leden van de coöperatie kunnen bij ons verschillende diensten afnemen. DE Unie is een coöperatie door en voor de aangesloten leden. In Nederland bestaan inmiddels tientallen lokale duurzame energiebedrijven (ook wel LDEBs). Dit zijn veelal coöperaties van enthousiaste burgers en ondernemers die zelf het heft in handen nemen. Het opzetten van een energiebedrijf en alles wat daarbij komt kijken is veelomvattend. Veel van die lokale coöperaties besteden dan ook zaken uit, van het gebruik van een leveringsvergunning, tot de facturering en het risicovolle inkopen van energie. (…)’

Persbericht Eneco
‘(…) DE Unie, de leverancier van en voor lokale duurzame energiecoöperaties en energiebedrijf Eneco gaan intensief samenwerken om de snel groeiende beweging van lokale, duurzame energiecoöperaties te ondersteunen. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat lokale initiatieven een sleutelrol spelen in de overgang naar een volledig duurzame energievoorziening in Nederland. Daarom wordt Eneco lid van DE Unie, waarbij zij dezelfde rechten en plichten krijgt als de andere coöperatieleden.

Het is de eerste keer dat een Nederlands energiebedrijf een verregaande samenwerking aangaat met een grote groep lokale energiecoöperaties. Dankzij de samenwerking kan DE Unie burgers en ondernemers die een energiecoöperatie willen opzetten of uitbouwen over de volle breedte faciliteren, zodat niets een snelle groei van deze lokale energiebedrijven meer in de weg staat. Diensten die DE Unie met steun van Eneco aanbiedt liggen bijvoorbeeld op het gebied van lokale opwekking van duurzame energie (zon en wind), financiering, inkoop van duurzame energie, technische en juridische advisering en lokale marketing.

Hulp bij starten of uitbouwen
DE Unie ondersteunt sinds 2013 initiatiefnemers in heel Nederland bij het opzetten en faciliteren van lokale energiecoöperaties. Op dit moment werkt DE Unie voor 20 snel groeiende lokale energiecoöperaties waaronder TexelEnergie, Zeeuwind en Amsterdam Energie. Directeur Brendan de Graaf ziet het aantal technische, financiële en juridische vragen toenemen: ‘De groei van aanvragen van burgers en ondernemers gaat op dit moment heel snel. Het opzetten van een energiebedrijf en alles wat daarbij komt kijken is veelomvattend. Veel lokale coöperaties hebben hulp nodig om te starten of uit te bouwen. Of het nu gaat om de aanleg van een zonnepark, de risicovolle in- en verkoop van energie of het werven van leden. Wij zijn opgericht om de energietransitie op lokaal niveau aan te jagen en kunnen de expertise en slagkracht van Eneco goed gebruiken om de volgende fase in te gaan. Uiteindelijk is ons doel om ieder initiatief in Nederland dat steun zoekt op gang te helpen en door te laten groeien.’

Lokale pioniers
Voor Eneco is deze samenwerking een logische stap in haar ambitie om uit te groeien tot dé partner van partijen die vaart willen maken met de energietransitie. Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco Groep: ‘Nederland telt al meer dan driehonderd lokale en regionale energie-initiatieven, waarbij een aantal pioniers zelf de regie neemt over de energievoorziening. Wij omarmen deze beweging, die nu al een grote bijdrage levert aan de groei van lokaal opgewekte hernieuwbare energie uit bijvoorbeeld zon of wind.’

In nauwe samenspraak met de leden zal versneld worden gewerkt aan uitbouw van het dienstenpakket voor lokale coöperaties. Zoals eenvoudige toegang tot financiering, inkoopvoordelen bij zonnepanelen of windturbines en het onderling verrekenen van duurzaam opgewekte stroom. (…)’

 

Bronnen
DE Unie, website
Eneco, persbericht, 2 november 2015: Bijzonder bondgenootschap: Eneco lid van Duurzame Energie Unie
Foto: links Jeroen de Haas (bestuursvoorzitter Eneco), rechts Brendan de Graaf (directeur DE Unie) (foto Eneco)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.