Biogas voor papierfabriek

Schermafdruk 2015-07-10 14.41.02
10 juli 2015 – Alliander is bezig met de aanleg van een biogasleiding tussen een waterzuiveringsinstallatie en een papierfabriek. Behalve biogas leveren de leidingen ook schoon proceswater. Met het systeem wordt jaarlijks 5.000 ton CO2-uitstoot bespaard.

Het gaat om een biogas- en proceswaterleiding tussen Industriewater Eerbeek BV (IWE) en Papierfabriek DS Smith (De Hoop). Met dit project wordt het mogelijk om zowel biogas als gezuiverd water te benutten bij de papierfabriek. Dit bespaart jaarlijks ongeveer 700.000 m3 water en reduceert de CO2-uitstoot jaarlijks met ongeveer 5.000 ton (vergelijkbaar met het energiegebruik van ongeveer duizend huishoudens).

Uit het persbericht van Alliander
‘(…) De samenwerkende partijen: IWE, DS Smith, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), gemeente Brummen, Stedendriehoek en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Papierfabrieken hebben veel proceswater nodig en produceren veel afvalwater. IWE zuivert het afvalwater van drie papierfabrieken in Eerbeek. Bij dit proces komt biogas vrij. Tot nu toe wordt dit gas omgezet in elektriciteit, waarbij de warmte grotendeels onbenut blijft. Dankzij dit project wordt het biogas volledig benut én wordt het gezuiverde water hergebruikt in de papierfabriek. (…) Het leidingentracé beslaat ongeveer drie kilometer en loopt grotendeels over het terrein van IWE, DS Smith en de Doonweg. De werkzaamheden vinden plaats vanaf begin juli tot november 2015 .(…) IWE, DS Smith en Alliander DGO investeren gezamenlijk € 2,5 miljoen in het project (…) Alliander DGO is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de transportleidingen. (…)’

Bronnen
Persbericht Alliander, 2 juli 2015: Aanleg biogas- en proceswaterleiding Eerbeek van start
Alliander DGO, Achtergrodinformatie
Foto: Papierfabriek De Hoop (DS Smith) Eerbeek

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.