Foto: Bergen Ketels

Bioketels schoner dan algemeen gedacht

Bioketels zijn veel schoner zijn dan veel mensen denken. Dat concluderen de Nederlandse Vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) en de Stichting Platform Bio-energie (PBE) –de organisatie voor de bevordering van een duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-energie– uit het kennisdocument Houtstook in Nederland.

Dit document is in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opgesteld door ingenieurs van de onderzoeksbureaus Procede Biomass en Buro Blauw. De studie hiervoor werd begeleid door een brede commissie met daarin vertegenwoordigers van milieuorganisaties, gemeenschappelijke gezondheidsdiensten, het Astmafonds, de industrie en de overheid.

Verbranding van biomassa voor warmteopwekking in kachels en ketels vertegenwoordigt bijna een kwart van de huidige duurzame energieopwekking in Nederland. In absolute zin neemt de warmteproductie uit kachels en ketels steeds verder toe. Er bestaat echter ook maatschappelijke onrust rondom verschillende duurzaamheidsaspecten. Onder andere hinder en gezondheidsaspecten door houtrook zijn daarbij belangrijke thema’s.

Er bestaan grote verschillen tussen kachels, ketels en open haarden die op hout worden gestookt. Zowel het energetisch rendement, de uitstoot, als de gezondheidseffecten lopen ver uit elkaar. Deze verschillen komen voort uit onder meer de leeftijd en installatie van het toestel, hoe het wordt gestookt en van de kwaliteit van de brandstof. Open haarden, oudere kachels en oudere ketels stoten per eenheid warmte aanzienlijk meer uit dan nieuwere kachels en ketels. De uitstoot door houtrook neemt dan ook af in de loop van de jaren, ondanks de toename van het aantal ketels en kachels.

Ook de samenstelling en eigenschapen van het fijnstof varieert per toepassing. Terwijl het fijnstof uit een oudere houtkachel vooral bestaat uit roet en teren die een sterke reactie op celweefsel uitlokken, bestaat het fijnstof uit een goed brandende pelletkachel of een volautomatische ketel vooral uit zouten, waarop celweefsel veel minder sterk reageert. Een schonere verbranding resulteert dus in minder stof, wat per gram bovendien minder organische stof bevat en daarmee minder schadelijk is. Het verschil in rendement tussen een open haard en een hedendaagse bioketel is veelzeggend; hetzelfde houtblok levert in een bioketel honderden keren minder fijnstof op.

Eén hedendaagse ketelinstallatie die duizenden woningen verwarmt, heeft dezelfde impact op de fijnstofconcentratie in de directe omgeving als één conventionele houtkachel die af en toe wordt gestookt, stellen NKBL en PBE op basis van het kennisdocument.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.