Debat energiebesparing: Blok kijkt hoe hij corporaties kan helpen

3 juni 2016Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) gaat onderzoeken of hij de woningcorporaties tegemoet kan komen bij het energiezuinig maken van hun woningvoorraad. Dat beloofde hij woensdag in een debat over energiebesparing in woningen en gebouwen, aldus Aedes.

Woensdag debatteerde de Commissie Wonen en Rijksdienst met minister Blok over energiebesparing in woningen en andere gebouwen. Het Rijk zou de woningcorporaties beter moeten steunen in het halen van de energiebesparing, zo stelt koepel Aedes in een brief aan de Tweede Kamer voorafgaand aan dat debat.

Uit de brief van Aedes
‘(…) Corporaties doen hun uiterste best hun bestaande voorraad aan te passen, voor zover de financiële gevolgen van de verhuurderheffing dat toelaten. Sterker nog, we gaan zelfs een stapje verder door op grote schaal ook naar nul-op-de-meter-woningen te gaan. Corporaties werken dus hard aan een beter, schoner en duurzamer Nederland. Wij kunnen dit echter niet alleen. Knellende regelgeving, misbruik van regelingen en teveel sturing op rijksniveau zorgen ervoor dat corporaties niet altijd die stappen kunnen zetten die ze willen. (…)’

Blok deed tijdens het debat een aantal beloftes waarmee hij de woningcorporaties tegemoet wil komen.

 • Onderzoek naar toewijzing huurwoning op basis van totale woonlasten.
  Blok beloofde dat hij zal onderzoeken of het mogelijk is sociale huurwoningen toe te wijzen op basis van totale woonlasten en niet alleen op basis van de huur. Dat is belangrijk voor woningcorporaties die hun woningen willen verduurzamen. De huur gaat door de energiebesparende maatregelen omhoog, maar de energiekosten van de bewoners nemen af, waardoor de totale woonlasten ongeveer gelijk blijven. Dat bij het toewijzen van een passende huurwoning nu alleen wordt gekeken naar de huurprijs, heeft volgens Aedes (de koepelorganisatie van woningcorporaties) een remmende werking op de inspanningen van de corporaties om woningen energiezuinig te maken.
 • Onderzoek naar energieprestatievergoeding voor labelsprong.
  Uit een bericht van Aedes
  ‘(…) Verder beloofde de minister voor de zomer met een studie te komen naar een energieprestatievergoeding (EPV) voor labelsprongen. Daarin onderzoekt hij de mogelijkheid om corporaties de EPV ook te laten gebruiken voor lagere energieambities dan nul-op-de-meterwoningen. Dat zou ook een mogelijke oplossing kunnen zijn voor de remmende werking van de passendheidstoets, zegt de minister. (…)’
 • Vormgeving woonlastenwaarborg
  ‘(…) De minister gaat snel met Aedes en de Woonbond praten over de vormgeving van een woonlastenwaarborg. De Kamer stemde op 17 mei in met een PvdA-motie om na de inwerkingtreding van de Energieprestatievergoeding (EPV) in een Algemene Maatregel van Bestuur een woonlastenwaarborg op te nemen. Hierop kunnen huurders een beroep doen als zij kunnen laten zien dat hun woonlasten door de EPV zijn gestegen, terwijl hun woongedrag ongewijzigd is gebleven. (…)’
 • Overleg over aanpassing Convenant Energiebesparing Huursector
  ‘(…) De minister gaat ook met Aedes overleggen over mogelijke aanpassing van de doelstelling van het Convenant Energiebesparing Huursector: eind 2020 een gemiddelde Energie-Index van 1,25 (label B). Dit gaat vooral om de effecten van de nieuwe methode om te meten hoe energiezuinig een woning is (een energie-index in plaats van energielabels). In een brief aan de Tweede Kamer heeft Aedes uitgelegd dat enkel door deze nieuwe meetmethode corporatiewoningen ineens minder energiezuinig lijken te zijn. Dit maakt het moeilijker om het doel van het convenant te halen en dit kan volgens Aedes niet de bedoeling van de nieuwe methode zijn.
  De minister benadrukte dat dit convenant een sectorale afspraak is. Daarom zal hij individuele corporaties niet dwingen om gemiddeld label B te halen. Wel gaat de minister onderzoeken of hij de labelsprongen op individueel corporatie niveau inzichtelijk kan maken. (…)’

Bronnen
Aedes, 2 juni 2016: Passendheidstoets misschien toch over totale woonlasten
Brief Aedes aan de Tweede Kamer, 30 mei 2016
FluxEnergie, 31 mei 2016: Morgen Commissievergadering over energiebesparing in gebouwde omgeving

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.