‘Bodem Noordoost-Groningen is ernstig verzwakt’

‘Bodem Noordoost-Groningen is ernstig verzwakt’

19 april 2017Enkele uren voordat het Staatstoezicht op de Mijnen gisteren kwam met het advies de gaswinning in Groningen af te bouwen, kwam de NRC in de opinierubriek met een waarschuwing van de emeritus-hoogleraar Charles Vlek. ‘De poreuze, gashoudende zandsteenlaag in Noordoost-Groningen is zo verzwakt dat deze steeds gevoeliger wordt voor gaswinning.’

Charles Vlek: ‘De poreuze, gashoudende zandsteenlaag in Noordoost-Groningen is ernstig verzwakt’

De waarschuwing van Vlek (emeritus hoogleraar omgevingspsychologie en besliskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen), met medewerking van oud-hoogleraar reservoirtechniek Jacques Hagoort, kreeg door het nieuws van de SodM en het besluit van minister Kamp minder aandacht. Ten onrechte.

Verzwakte bodem

Uit zijn opiniebijdrage in de NRC
‘(…) Met het groeien van de gaswinning sinds 1963 liep de druk op drie km diepte voortdurend terug. Dit heeft de poreuze, gashoudende zandsteenlaag dusdanig verzwakt dat deze steeds gevoeliger is geworden voor verdere drukverlaging. Weliswaar geeft elke aardbeving een zekere ontlading, maar lokale ontladingen zijn onvoldoende ontspannend voor het gebied als geheel. Totdat de winning wordt beëindigd, zal het aantal bevingen alleen afnemen als de productie van jaar op jaar wordt verminderd, zoals in 2014-2017. (…)

Vier suggesties voor een beter beleid

Vlek doet in zijn opiniebijdrage ook een viertal suggesties voor een beter beleid rond Groningen en de aardbevingen.
Uit de opiniebijdrage in de NRC
‘(…) Sinds 1989 kent Nederland een uitgekiend externe-veiligheidsbeleid voor industrie en transport. Maar de gaswinning bleef een status aparte houden. Aan het kabinet om deze sector alsnog daaraan te onderwerpen. Alleen dan kan de veiligheid voldoende gewaarborgd worden, recht gedaan worden aan betrokkenen en de redelijkheid hersteld. Hier zijn vier suggesties.

1. Zet de beleidsopties uiteen en maak expliciet welke afwegingen moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld tussen meer gaswinning en minder woningversterking, of tussen minder gaswinning en meer schadevergoeding. Maak duidelijk wat Groningen nog te wachten staat.

2. Breng de Groningse gaswinning verder omlaag (bijvoorbeeld tot ver onder de 20 miljard m3 in 2019) en doe er alles aan om Nederland minder afhankelijk te maken van aardgas.

3. Verruim en verduidelijk de ‘risicobenadering’, met normen inzake bevingen, grondversnellingen, gebouwschade en persoonsveiligheid, inclusief groeiend gevaar door opeenvolgende bevingen.

4. Stem het meerjarenprogramma-woningversterking beter ─ en begrijpelijker ─ af op het meerjarenprogramma-gaswinning, ook voor de langere termijn.

Gezien de enorme aardgasbaten van de afgelopen vijftig jaar, zou een snelle en royale tegemoetkoming niet meer dan redelijk zijn. (…)’

Bronnen
NRC, opiniebijdrage, 18 april 2017: Dit kabinetsbeleid leidt tot meer én zwaardere gasbevingen
Foto: Nationaal Coordinator Groningen
Portretfoto: SRA-Europe

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.