Borssele krijgt testpark voor enorme windmolens

30 juni 2015 – Borssele krijgt een demonstratiepark waar enorme offshore windmolens op land kunnen worden getest.  Het gaat om windmolens met ‘een rotor die een oppervlak van vier voetbalvelden bestrijkt’. 

Uit een bericht van Topsector Energie
Het is de eerste keer dat demonstratie met offshore wind op deze schaal plaats gaat vinden.

Ongestoord testen
Ernst van Zuijlen, directeur TKI Wind op Zee: ‘De bouw van windparken op zee is het grootste infrastructurele project van de komende jaren in Nederland. Met de ontwikkeling van parken op zee zijn we nu tien jaar bezig. Er zijn hoge investeringen mee gemoeid; wind op zee is nog relatief duur. Daardoor willen partijen niet te veel risico’s nemen en kiezen ze veelal voor bewezen technieken. Terwijl innovatie juist kan leiden tot lagere kosten.
In demonstratiepark Leeghwater kunnen innoverende bedrijven straks zonder bemoeienis met het nabijgelegen reguliere windpark hun gang gaan. We willen de technologie doorontwikkelen, de financiële haalbaarheid onderzoeken, banken overtuigen om te financieren en de competitie bevorderen. Wat mij betreft staan we aan het begin van grote doorbraken.’

Vier draaiende voetbalvelden op zee
In het park is ruimte voor twee windturbines. Van Zuijlen: ‘De turbines van de nabije toekomst hebben een rotor die een oppervlak van vier voetbalvelden bestrijkt. Het gebied biedt ruimte voor deze enorme turbines, met rotordiameters van zo’n 200 meter. Daar willen we uiteindelijk naartoe: minder turbines, minder onderhoud en toch meer energieopbrengst. Dat is ontzettend belangrijk in de energietransitie.’ De stroom die de demonstratieturbines leveren, gaat gewoon het net op. Zo draagt het project ook direct flink bij aan de doelstellingen uit het Energieakkoord.

Unieke tender
Het TKI Wind op Zee zal in 2016/2017 een tender openstellen voor dit innovatieve windpark, met unieke mogelijkheden voor bedrijven. ‘Zeer interessant voor de supply chain’, zegt Van Zuijlen. ‘Voor bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld funderingen, installatiemethodes, kabels, bouten en moeren. Zij stappen in een volledig voorbereid project: de locatie is duidelijk, de vergunningen zijn geregeld en de netaansluitingen klaar voor gebruik. Het idee is dat zoveel mogelijk verschillende innovaties tezamen getest en gedemonstreerd worden. De beoordeling van de tender gebeurt op basis van het innovatieve gehalte van het gehele plan. We hebben hoge verwachtingen van onze sector en kijken nu al uit naar de succesvolle demonstratie.’

 

Bronnen
Topsector Energie, 25 juni 2015: Leeghwater: demonstratiepark voor offshore windenergie in Borssele

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.