Bouw netwerk op zee heeft eigen website

151027-NetOpZee

27 oktober 2015 – Wie de aanleg van het netwerk op zee wil volgen, kan nu terecht op een speciale website: www.netopzee.eu. Voorlopig bericht de site alleen over het netwerk voor offshore windpark Borssele.

De website is o.a. gemaakt voor mensen uit de omgeving, maar is voor anderen ook interessant. De website wordt verzorgd door TenneT dat is aangewezen als verantwoordelijk voor de bouw en het onderhoud van het netwerk op zee.
Als het wetsvoorstel STROOM (de herziening van de Elektriciteitswet en Gaswet) van kracht wordt en TenneT gecertificeerd, is ook wettelijk vastgelegd dat TenneT de netbeheerder op zee is.
Tot voor kort moesten ontwikkelaars van windparken op zee zelf zorgen voor de verbinding met het elektriciteitsnet op het vasteland. Vanwege de beoogde groei van het aantal windparken op zee, heeft de overheid laten onderzoeken wat de beste manier is om die elektriciteit naar land te brengen. Onderzoekscentrum ECN becijferde dat één net, beheerd door één organisatie, goedkoper en betrouwbaarder is dan verschillende losse aansluitingen.

De werkzaamheden voor project Borssele bestaan uit de bouw van twee substations op zee (platformen van elk 700 MW) voor de kust van Walcheren en de aanleg van vier 220 kV-kabels die de stroom via de Westerschelde aan land brengen bij het hoogspanningsstation Borssele. Daar wordt de stroom van zee op het landelijk hoogspanningsnet aangesloten.
De netaansluiting van het toekomstige windpark Borssele wordt in 2019 in gebruik genomen.
Hoewel de bouwers van het park Borssele nog niet bekend zijn begint TenneT toch alvast. Over een maand start de officiële aanbestedingsprocedure. Het ritselt van de geruchten wie er allemaal mee willen doen aan de aanbesteding.
Het FD daarover: ‘Alle ingewijden houden de lippen stijf op elkaar als het gaat om de bedrijven en investeerders die, alleen of in een consortium, een bod zullen doen op het bedrag per kilowattuur waarvoor ze het windpark willen realiseren. ‘Wie met wie praat? De sector kan wel een roddelblad beginnen’, verwoordt ABN-bankier Floris Lyppens. Wel is het duidelijk dat de interesse groot is. Rabobank-bankier Marc Schmitz verwacht ‘biedingen van zeker tien steengoede consortia’.’

151027-NetOpZee2

Bronnen
Rijksoverheid, 20 oktober 2015: Lancering Netopzee.eu over elektriciteitsnet 
FD, 20 oktober 2015: Nieuw windpark Borssele: wie wint de aanbesteding? (registratie)
Website netopzee.eu
Foto: TenneT, een transformatorplatform zoals TenneT het onlangs op de Duitse Noordzee realiseerde.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.