Burgemeesters ‘aan zee’ protesteren tegen offshore windmolens

30 juni 2015 – Vandaag hebben alle Kamerleden een prentbriefkaart met zeezicht gekregen als protest tegen de offshore windmolens. De kaart kwam van vier burgemeesters die de molens verder in zee willen.

De burgemeesters Jan Hoekema (Wassenaar),  Jan Rijpstra (Noordwijk), Jos Wienen (Katwijk) en Niek Meijer (Zandvoort) verstuurden de kaarten vanaf het strand. Ze sloten zich daarmee aan bij de protesten van de Stichting Vrije Horizon.
De Stichting Vrije Horizon: ‘Momenteel staan er in Noordwijk al veertig windmolens in zee, die in de regio voor veel overlast zorgen. Met de plannen van Minister Kamp zouden er nog honderden hogere molens worden toegevoegd aan de kustgemeenten in Noord- en Zuid-Holland, en wel dichterbij op achttien kilometer voor de kust. Sommige windmolens moeten zo’n 200 meter hoog worden en vormen een hekwerk van Zandvoort via Noordwijk en Katwijk tot aan Wassenaar en Scheveningen.
Met hun actie steunen de burgemeesters de omwonenden, natuurliefhebbers en ondernemers die vrezen voor horizonvervuiling en de daarmee gepaarde afname aan toerisme en bezoekersaantallen. Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de kustgemeentes blijkt dat economische schade ten gevolge van afnemende bezoekersaantallen 65 miljoen per jaar (1550 arbeidsplaatsen) zou bedragen.’

Volgens de actievoerders is er een beter alternatief voor het windmolenpark. ‘Op IJmuiden Ver, een locatie zestig kilometer uit de kust, kunnen ook windmolens worden gebouwd die wel uit het zicht staan. Tevens ligt IJmuiden Ver veel strategischer ten opzichte van het voor 2030 te realiseren internationale Noordzee-netwerk. “Vooralsnog geeft de minister geen krimp’, zegt Albert Korper, voorzitter van de Stichting Vrije Horizon en een van de initiatiefnemers van het protest. ‘Je zou verwachten dat Kamp kiest voor het creëren van een breder draagvlak onder de bevolking. Maar hij kiest voor sterk groeiende weerstand én daardoor voor vertraging. Zelfs pro-wind bewegingen schijnen hier niet blij mee te zijn. Gelukkig horen we wel steeds meer kritische geluiden uit Den Haag, maar we hebben nog wat slagen te maken.’

De actievoerders zijn een petitiecampagne gestart.

Schermafdruk 2015-06-30 15.55.52

Bronnen
Persbericht De Vrije Horizon, 30 juni 2015: Kamerleden ontvangen ‘groeten uit’ kaartje van kustgemeenten
Website De Vrije Horizon
Petitiepagina

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.