CE Delft: goedkoopste klimaatneutrale verwarming verschilt per buurt

28 mei 2015 – Hoe kunnen wijken in 2050 klimaatneutraal verwarmd worden? CE Delft onderzocht het in opdracht van Gasterra. De goedkoopste optie verschilt per buurt, stelt CE Delft. 

Uit het rapport van CE Delft
‘(…) CE Delft heeft dit onderzoek uitgevoerd aan de hand van modelberekeningen voor de gehele gebouwde omgeving. Waarbij CE Delft als vertrekpunt heeft genomen dat deze sector in 2050 100% CO2-vrij is, als invulling van de doel- stelling van de Europese Commissie om in 2050 een CO2-reductie van 80-95% te realiseren. Concreet betekent dit, dat er dus géén fossiele energiebronnen meer decentraal in de gebouwde omgeving worden gebruikt. Dit is een radicale omslag ten opzichte van de huidige wijze van de energievoorziening van de gebouwde omgeving, waarbij meer dan 90% van de warmtevraag door aardgas wordt ingevuld. (…)’

‘(…) In deze studie is onderzocht op welke wijze de warmtevraag in de bestaande gebouwen klimaatneutraal kan worden. Voor vijftien typische buurten, zoals historische binnensteden, wederopbouwbuurten en dorpskernen, is een overzicht gemaakt van de integrale kosten voor productie, distributie, consumptie en besparing van warmte, om te komen tot een gebouwde omgeving waarin uiteindelijk geen CO2-uitstoot meer plaatsvindt. Hierbij is gekeken naar energiebesparing in combinatie met voorzieningen met groen gas, collectieve warmtelevering, all electric en vaste biomassa.
Uit het onderzoek blijkt dat de goedkoopste optie om gebouwen te verwarmen verschilt per type buurt. Er ontstaat een gemêleerd beeld: er zijn buurten waar het aardgas geleidelijk wordt vervangen door groen gas in combinatie met energiebesparing en hoog rendement gastoepassingen (gaswarmtepomp, hybride warmtepomp/HR-ketel). In veel buurten die een hoge tot middelmatige dichtheid kennen zal warmtelevering uit verschillende bronnen de huidige voorziening van aardgas vervangen. In de licht bebouwde gebieden zullen elektrische warmtepompen een logische opvolger worden van de aardgasverwarming.
Dit zal niet van de ene op de andere dag gaan en zal veel tussenstappen kennen, maar een eindbeeld per buurt helpt de beslissers op het gebied van infrastructuur en renovatie van gebouwen om beslissingen te nemen die lock-ins voorkomen. (…)’

Bronnen
CE Delft, 27 mei 2015: Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050
Utilities, 27 mei 2015: Klimaatneutrale wijken mogelijk met gas, elektriciteit en warmtelevering

Rapport
CE Delft, mei 2015: Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 (pdf, 7,7 MB)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.