Chemie: ‘Nieuwe kabinet moet prioriteit geven aan CO2-reductie’

29 maart 2017 – Ook de chemische industrie oefent druk uit op de (in)formatie. De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) wil dat het beleid zich niet beperkt tot duurzame energie, maar CO2-reductie voorop zet.

VNCI-directeur Colette Alma: ‘Door een eenzijdige focus van het Nederlandse klimaatbeleid op duurzame energieopwekking zoals de bouw van windmolenparken en het benutten van biomassa voor energiecentrales laat de overheid kansen liggen. Daarom vragen wij de informateur om in het regeerakkoord waar het gaat over klimaatbeleid, CO2-reductie als primair sturingsinstrument op te nemen.’

De VNCI realiseert zich dat het klimaat ook grote financiële, technologische en organisatorische offers van de chemie vraagt. Alma: ‘Onze bedrijven zijn zeer bereid die bijdragen te leveren, maar zijn daartoe uitsluitend in staat als de overheid optreedt als mede-investeerder én een actieve regie voert in de totstandkoming van bijvoorbeeld een warmtemarkt en de aanleg van de relevante infrastructuur. De overheid is eveneens een onmisbare partner bij het ontwikkelen van producten op basis van hernieuwbare grondstoffen zoals biomassa en hergebruik van chemische stoffen. Zonder risico afdekking door de overheid via een nationale investeringsbank, komen de honderden miljoenen euro’s niet beschikbaar voor grootschalige demoprojecten, pilotplants en nieuwe fabrieken die noodzakelijk zijn om nieuwe duurzame productietechnieken op te schalen, in de markt te zetten én om banen in Nederland te creëren.’
‘Duurzaamheid kan dé drijver worden van een nieuw en succesvol Nederlands industrie- en handelsbeleid.’

Bronnen
VNCI, persbericht, 28 maart 2017: Edith Schippers, stuur klimaatbeleid op CO2-reductie, vraagt de chemische industrie
Brief aan de informateur

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.