China turft steeds meer CO2-arme projecten

1 augustus 2016 – Hoewel China in de statistieken nog steeds enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen verbruikt, neemt het aantal koolstofarme projecten snel toe. Hele provincies, steden en industriegebieden worden CO2-arm. 

De website China Square bericht over deze initiatieven op basis van een rapportage van het Europese POCACITO (Post Carbon Cities of Tomorrow).

Uit het bericht van China Square
‘(…) Er zijn koolstofarme provincies en steden, pilotprojecten van dito nijverheidszones en zelfs koolstofarme buurten. Ook in stadsplanning en transport zet de koolstofarme ontwikkeling zich door. (…)
In 2009 kondigde China aan dat het tegen 2020 zijn CO2-uitstoot per bnp-eenheid zou verlagen met 45 % in vergelijking met 2005; het aandeel van hernieuwbare energie moest op 15% komen en er zou 40 miljoen ha bos bijkomen. Vijf jaar later zijn dit de resultaten:
In 2014 lag de koolstofuitstoot per bnp-eenheid 33,8 % lager dan in 2005; het aandeel van niet-fossiele brandstoffen bedraagt 11,2 % en de bosoppervlakte nam al met 21,8 miljoen ha toe. (…)

Provincies en steden
In juli 2010 kondigde de regering een reeks koolstofarme pilotprojecten aan. De provincies Guangdong, Liaoning, Hubei, Shaanxi en Yunnan worden koolstofarm en ook acht steden (Tianjin, Chongqing, Shenzhen, Xiamen, Hangzhou, Nanchang, Guiyang en Baoding). De tweede reeks werd in december 2012 aangekondigd en omvat de provincie Hainan en 28 steden. (…)
Naast de koolstofarme provincies en steden bestaan er ook pilots van koolstofarme nijverheidszones. In oktober 2013 kwamen het Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) en de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie met pilots voor nijverheidszones. [In 2015 kwamen er nog 39 bij.] In elke zone werd een duidelijk vermindering van het koolstofverbruik per eenheid productie vastgesteld. Volgens het ‘National Plan to Address Climate Change (2014-2020)’ zouden er tegen 2020 150 dergelijke nijverheidzones bestaan en 1000 businesspilots (zoals hotels, toeristische installaties). (…)

Internationaal
De studie behandelt verder de rol van de internationale samenwerking zowel met de VS als met de EU. (…)

Voorbeeld: Guanyuan
De POCACITO Policy Brief behandelt tenslotte uitgebreider het geval van de stad Guanyuan die met zijn 3 miljoen inwoners de enige koolstofarme stad is in de provincie Sichuan. (…) Niet hernieuwbare energie moet voor 30 % instaan van de energiemix. Zowel in de landbouw, de nijverheid als in de diensten zoals toerisme heeft Guanyuan diverse initiatieven ontwikkeld. In openbare gebouwen realiseerde het een energiebesparingsprogramma dat tussen 2010 en 2014 4 % energie werd bespaard per hoofd. Het transport is ook al groener met 145 km groene buslijnen; 1000 gratis fietsen en 6300 bussen op aardgas. In 2014 was de bosoppervlakte 2,3 % groter dan in 2010. Door deze inspanningen verminderde de CO2-uitstoot per bnp tussen 2010 en 2014 met 33 %. (…)’

 

Bronnen
China Square,  31 juli 2016: De Chinese koolstofarme initiatieven op een rijtje
Pocacito, 21 juli 2016: Policy brief: Low-carbon urban development in China
Foto: Greenpeace

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.