College van Rijksadviseurs pleiten voor kwaliteitsteam kust

College van Rijksadviseurs pleiten voor kwaliteitsteam kust

20 september 2016In een advies aan minister Schultz van Haegen, die dit najaar met een Kustpact wil komen, pleit het College van Rijksadviseurs (CRa) voor een ‘kwaliteitsteam voor de kust’. Met een afgevaardigde uit alle vijf kustprovincies moet dit team de ruimtelijke kwaliteit van de kust in de gaten houden. 

Uit een bericht van het IPO
‘(…) Dit team van ruimtelijk adviseurs kan meedenken over de te beschermen en toe te voegen kwaliteiten van het levend kustlandschap. Zo’n kwaliteitsteam is een beproefde manier om gezamenlijke oordeelsvorming te begeleiden, getuige ervaringen van het CRa met de kwaliteitsteams ‘Afsluitdijk, ‘Ruimte voor de Rivier’ en diverse snelwegprojecten zoals de ‘Ring Utrecht’. (…)’

Daarnaast pleit het CRa voor zonering voor waar wel, waar niet en waar onder voorwaarden gebouwd mag worden. Verder zou er een Gebiedsagenda voor de kust moeten komen, aldus het CRa in het advies.

Uit het advies van de CRa
‘(…) Het IPO zou deze handschoen moeten opnemen, in samenspraak met de meest bettokken departementen lenM, EZ en OCW en de relevante maatschappelijke partijen in het Kustpact. De opgave betreft immers niet alleen de veiligheid van de kust, maar strekt zich uit over de natuurambitie grote wateren, de energietransitie, de visserij, de aantrekkelijkheid voor internationaal toerisme en de omgang met erfgoed. (…) Gezien het specifieke karakter van bepaalde kustdelen stel ik voor de Gebiedsagenda op te bouwen vanuit deelsessies voor de Waddenkust, de Hollandse Kust en de Zuidwestelijke Delta. (…)’

Vóór de zomer kondigde minister Schultz van Haegen aan dat ze na de zomer met een ‘Kustpact’ zou komen. Ze deed dat na ophef over het voornemen de regels voor bouwen langs de kust te versoepelen. Het College van Rijksadviseurs (CRa) schreef een advies voor de minister bij het opstellen van het Kustpact. Eén van de ontwikkelingen die gevolgen hebben op de ruimtelijke kwaliteit is de energietransitie, met name de bouw van windturbines langs of voor de kust.

Het CRa onderscheidt acht thema’s voor ruimtelijke kwaliteit: vrij zicht en grootschaligheid, natuurlijkheid, ongereptheid en dynamiek, robuuste waterstaat, contrasten met het achterland, kusterfgoed, kustplaatsen en achterland, gebruikskwaliteiten en de culturele en mentale betekenis van de kust.

Bronnen
IPO, 15 september 2016: Van provincieoverstijgend belang (column van Rijksbouwmeester Floris Alkemade)
CRa, 14 september 2016: CRa-advies Kustpact aangeboden
CRa-advies Kustpact
Telegraaf, 8 juni 2016: Schultz komt na de zomer met kustpact

Foto: Fotomontage van tegenstanders van windturbines voor de kust (De Vrije Horizon)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.