Commentaren rond de ondertekening Klimaatakkoord

25 april 2016 – Op de ondertekening van het Klimaatakkoord afgelopen vrijdag in New York werd natuurlijk veel minder commentaar gegeven dat op het bereiken van het akkoord in Parijs. De meeste commentaren nu hebben een bezorgde ondertoon: ‘Is het niet te weinig?’.

Greenpeace: ‘We must now deliver cooperation and solidarity’
‘It is an encouraging sign. After many years of foot-dragging, the world is finally coming together to confront climate change, the most urgent issue of our time. (…) An agreement that sends a clear signal that the age of fossil fuels is ending. An agreement that makes staying within 1.5 degrees C the benchmark against which all decisions by governments and corporations must be based on. Ultimately it is cooperation and solidarity that we must now deliver to keep the promise of Paris: a safer world, where people share resources rather than fight over them. Paris needs to be the beginning of a fair transition to a world powered by 100% renewable energy. (Greenpeace International)

MO Mondiaal Nieuws: ‘Risico dat het bij mooie woorden blijft’
‘Het goede nieuws is, dat het gaat om de eerste mondiale klimaatovereenkomst, een internationale verbintenis om de opwarming tot 1,5 graad te beperken. Maar het zwakke punt is dat niemand aangeeft wat er nodig is om deze ambities uit te voeren. Zo zijn er bijvoorbeeld geen specifieke maatregelen gericht op de lucht- en de zeevaart met hun CO2-uitstoot die in 2050 maar liefst 40% van de emissies omvat. De druk van sociale bewegingen en burgers zal nodig zijn om manifest te maken dat deze klimaatovereenkomst het risico in zich draagt dat het bij mooie woorden blijft.’ (…) De EU houdt zich doof voor het verzet van sociale bewegingen rond het TTIP-handelsverdrag en de Parijse klimaatovereenkomst. Maar, geconfronteerd met de groeiende mobilisaties, zal ze een stelling moeten in nemen: kiezen voor het welzijn van de mensen en de planeet of blijven werken ten dienste van de grote multinationals en economische elites.(MO Mondiaal Nieuws: Verdedigt de EU het klimaat of de multinationals?)

Opiniebijdrage in de NRC: ‘Te weinig’ en ‘Richt je op emissiehandel’
‘Het bewierookte klimaatakkoord is een opsomming van 195 – al dan niet vage – beloftes die bij elkaar opgeteld hoogstens de helft van de noodzakelijke uitstootvermindering opleveren. De deal valt of staat met sterk leiderschap in Europa en de VS. We moeten per direct op volle kracht vooruit. (…) Europa moet  het voorbeeld van Californië volgen en een minimumprijs in de emissiehandel invoeren. De rest van de klimaatmaatregelen is gerommel in de marge. Als de emissiehandel niet werkt, zijn nationale milieuwetten bijna zinloos.’ (Arthur van Benthem is assistant professor in de energie- en milieueconomie aan de Wharton School van de University of Pennsylvania.)

Milieudefensie: Nederland neemt het klimaatakkoord niet serieus
Willen we de gevolgen van klimaatverandering écht beheersbaar houden, dan zijn er snel meer maatregelen nodig. Te beginnen bij het sluiten van álle kolencentrales. Vandaag ondertekent staatssecretaris Dijksma in New York het in Parijs gesloten VN-klimaatakkoord. Gisteren werd de grote nieuwe kolencentrale van E.ON/Uniper in Rotterdam feestelijk in gebruik genomen. Een kwestie van slechte timing en helaas ook exemplarisch voor hoe Nederland omgaat met de klimaatcrisis. Mooie woorden die niet gestaafd worden door enige urgentie, noodzakelijke maatregelen en moedige politieke beslissingen. (Ike Teuling van Milieudefensie op Joop)

Tubantia: ‘Het verdrag geeft nieuwe dynamiek’
‘Het gaat te ver om het klimaatakkoord te typeren als ‘het einde van het fossiele tijdperk’, zoals onderhandelaars in december in Parijs deden. Maar het verdrag geeft wel degelijk een nieuwe dynamiek aan het klimaatbeleid. Investeerders en beleggers zien minder toekomst in fossiele energiebronnen. Een kredietbeoordelaar als Moody’s neemt traditionele energiemaatschappijen de maat. Oliemaatschappij Shell werd onlangs nog afgewaardeerd. Daarmee wordt geanticipeerd op een tijdperk waarin duurzame energie de toon zet. Het bewustzijn dat het vijf voor twaalf is lijkt wereldwijd aanwezig. In dat opzicht bewijst het akkoord van Parijs nu al zijn waarde.’ (Hoofdredactioneel commentaar Tubantia)

Foto: Staatssecretaris Dijksma (I&M) ondertekent namens de EU-lidstaten (foto van twitteraccount Sharon Dijksma)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.