Een compliment voor minister Kamp: ‘Dank namens alle belastingbetalers!’

Een compliment voor minister Kamp: ‘Dank namens alle belastingbetalers!’

9 augustus 2016Dat het windpark Borssele het goedkoopste windpark ter wereld wordt is vooral te danken aan het beleid van minister Kamp. Hij en zijn ambtenaren verdienen daarvoor een compliment, schrijft de Groningse lector Martien Visser  in een column op Energiepodium.

Uit zijn column op Energiepodium
‘(…)  De lage kosten betekenen een meevaller voor de Nederlandse belastingbetaler en een doorbraak voor offshore wind. Voor een groot deel is dit succes te danken aan minister Kamp en zijn ambtenaren. Toch jammer dat er naast het fenomeen “Kamervragen” niet zoiets als “Kamercomplimenten” bestaat. (…)
Het grootste verschil in de kosten van Borssele en Gemini komt voort uit het beleid van het ministerie van Economische Zaken. Zo is bij Borssele gekozen voor een zeelocatie op ruim 20 km uit de kust, terwijl Gemini 85 km van het vaste land ligt. Niet alleen betekent dat veel kortere zeekabels, maar ook kortere transportafstanden voor het materieel en straks goedkoper onderhoud. Bovendien heeft het ministerie besloten binnenkort ook Borssele III en IV te laten bouwen. Dat levert TenneT interessante schaalvoordelen op.

Business model
Ook heeft Economische Zaken de volledige regie op de planontwikkeling naar zich toegetrokken. Het ministerie heeft daarbij het “business model” van commercieel opererende ondernemingen vergaand gekopieerd. Zo is er vooraf uitgebreid onderzoek verricht naar bodemgesteldheid, windsnelheden, maximale golfhoogtes, naar wrakken, oude munitie, enzovoorts. Die informatie is aan geïnteresseerde partijen ter beschikking gesteld. Ook heeft het ministerie de vergunningen geregeld, inclusief het opstellen van de milieueffectrapportage. Het gevolg is dat de benodigde tijd om het windmolenpark te realiseren, nadat de subsidie is toegekend, bijna is gehalveerd. Niet onbelangrijk, in de huidige onzekere tijd.

Marktrisico’s overgenomen
Ook neemt Economische Zaken, eveneens conform het business model van commercieel opererende ondernemingen, het marktrisico op zich. Daardoor zijn de bouwers van Borssele verzekerd van een vaste vergoeding per geleverde kilowattuur, ongeacht de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen op de markt. Het resultaat van deze ondernemende aanpak is dat de risico’s voor de bouwers van het windpark fors zijn afgenomen. Zij kunnen daardoor een scherpe offerte doen. Een goedkoop windpark is het resultaat. Namens alle belastingbetalers: dank minister Kamp! (…)’

Wind op land nu al 10% duurder dan wind op zee

Martien Visser kijkt aan het slot van zijn column ook nog even naar wind op land.
‘(…) Offshore wind [kan nu elektriciteit leveren] voor 8,67 €ct per kWh. En verdere prijsdalingen in het verschiet, want er valt nog veel te ontwikkelen. In vergelijking daarmee liggen de kosten voor wind-op-land volgens ECN tussen 7.0 en 9.3 €ct per kWh. Die kosten zijn afhankelijk van de gemiddelde windsnelheid ter plaatse. Dat betekent dat windenergie in het binnenland, waar het minder waait dan aan de kust, nu al bijna 10% duurder is dan offshore wind. en in die vergelijking zit niet eens dat de wind boven zee minder wispelturig is dan boven land. Denkt u ook dat wind-op-land slechts een tijdelijk fenomeen is? (…)’

Martien Visser is lector energietransitie & netintegratie, Hanzehogeschool Groningen.

Bronnen
Energiepodium, 8 augustus 2016: Namens alle belastingbetalers: dank minister Kamp!
Foto links: DONG Energy; foto rechts: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.