COP21 – Een positief pessimisme kan ook nog…

30 november 2015 – De Correspondent heeft vandaag een aardig verhaal over COP21. ‘Het is onwaarschijnlijk dat de klimaattop gaat lukken, maar de transitie naar duurzaamheid gaat gewoon door.’

In vijftien vragen en antwoorden zet Jelmer Mommers de kansen en bedreigingen van de klimaattop op een rij. Lezenswaardig!

Uit het slot van dit verhaal
‘(…) Omdat 195 landen het eens moeten worden over een akkoord, zal er onvermijdelijk een ‘laagste gemene deler’ moeten worden gevonden op veel heikele punten. Je kunt dus nu al voorspellen dat het resultaat voor veel mensen teleurstellend zal zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de conferentie onbelangrijk is, integendeel. In Parijs kan de koers van de wereldgeschiedenis worden veranderd. Daarvoor is één factor een heldere afspraak om de klimaatambities van alle landen iedere vijf jaar te beoordelen en de doelstellingen ambitieuzer te maken als dat mogelijk is (afhankelijk van ontwikkelingen in de wereldeconomie, klimaatwetenschap en de technologie). Op die manier kunnen landen elkaar steeds meer onder druk zetten en zijn ze aanspreekbaar als ze hun ambities niet waarmaken. Parijs wordt dan het beginpunt van een proces dat een eigen leven gaat leiden.
Maar: Parijs zal de opwarming van de aarde niet kunnen beperken tot de ‘grens’ van 2 graden Celcius waarover zoveel wordt gesproken. Alles wijst erop dat we die grens hoe dan ook zullen passeren. Bovendien is dat ‘doel’ überhaupt misleidend: het is niet zo dat we bij iets minder dan 2 graden geen problemen ondervinden en bij iets meer dan 2 graden ineens wel. Klimaatverandering is een geleidelijk proces, waarvan de gevolgen pas op de lange termijn volledig merkbaar zijn. De uitstoot die we nu al hebben veroorzaakt werkt sowieso nog eeuwen door, met alle gevolgen voor de zeespiegel, de landbouw en de watervoorziening van dien.
Aan de andere kant: ook als de top mislukt, gaat de transitie naar duurzaamheid gewoon door.  Wat dat betreft leven we in opwindende tijden. Om zomaar een paar van vorige week te noemen:

  • Bijna alle grote steden in Groot-Brittannië hebben beloofd om in 2050 op volledig groene energie te draaien.
  • Oostenrijk wil voor 2025 alle kolencentrales sluiten.
  • De grootste verzekeringsmaatschappij op aarde (Allianz, beheerder van ongeveer 2000 miljard euro) trekt al haar geld terug uit de kolenindustrie.
  • In Nederland deden 64 hoogleraren een dringende oproep om alle kolencentrales te sluiten, een plan dat een meerderheid van de Kamer inmiddels lijkt te steunen.
  • En de PvdA en GroenLinks kwamen samen met het ontwerp van een klimaatwet, die moet garanderen dat we in Nederland veel meer actie gaan ondernemen. (…)’

Bronnen
De Correspondent, 30 november 2015: Waarom deze klimaattop de wereld wél kan veranderen (in vijftien vragen en antwoorden) (Registratie, alleen voor leden. Lidmaatschap € 6 per maand)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.