COP21 – Wat nog besloten moet worden voor een definitief akkoord

COP21 – Wat nog besloten moet worden voor een definitief akkoord

10 december 2015Er ligt een conceptakkoord, maar een paar moeilijke punten zijn nog open. Hoe ambitieus wordt het klimaatakkoord, komt er een controlesysteem om voortgang op de klimaatdoelen bij te houden en wie gaat eigenlijk precies betalen? 

In het ideale geval, ligt er op vrijdag een akkoord klaar om getekend te worden door alle deelnemende landen. Mogelijk is het later, maar het wordt steeds waarschijnlijker dat het akkoord er wel gaat komen. De grote lijnen zijn in het conceptakkoord al neergezet, maar een paar zeer belangrijke en moeilijke punten ontbreken nog:

  • Is het doel de opwarming van de aarde ‘below’ of ‘well below’ de 2 graden Celsius te houden? Of wordt de grens 1,5 graden? Naast de bedreigde eilandstaten en Afrikaanse landen, scharen steeds meer landen zich achter het 1,5 graden-doel. Olielanden, waaronder Saoedi-Arabië en Maleisië, liggen hier dwars.
  • Hoe moeten de ‘common but differentiated responsibilities’ waar landen het in theorie over eens zijn, in de praktijk worden ingevuld? ‘(…) Rich countries like the United States emphasize the word “common”: Although developed countries have caused the warming of the planet, developing countries now account for nearly two-thirds of emissions. Poorer countries emphasize the word “differentiated,” because they were not historically responsible for the problem. And the poorest countries want the document to emphasize that they will need lots of financial and technological help to meet their goals. (…)’ (New York Times)
  • Moet voor fossiele brandstoffen gelden: ‘zero greenhouse gas emissions’, ‘climate neutrality’ of ‘decarbonization’? Oliestaten Saoedi-Arabië en Venezuela verzetten zich tegen het laatste, dat volgens wetenschappers wel nodig is om klimaatverandering binnen de perken te houden.
  • De Verenigde Staten en Europa zetten zich in voor een transparant systeem om bij te houden of iedereen zich aan de afspraken houdt en om de doelen tussentijds te kunnen bijstellen. Veel armere of opkomende landen zijn daar niet voor. De vraag is ook nog vanaf wanneer een dergelijk systeem zou moeten ingaan.
  • Wie moet betalen aan arme landen zodat zij klimaatverandering kunnen voorkomen of zich kunnen aanpassen? De geïndustrialiseerde landen die historisch veel hebben uitgestoten (hiervoor pleiten onder andere China en India)? Of alle landen ‘in a position to do so’, iets waar met name de Verenigde Staten op hameren.
  • Een ander heikel punt is ‘loss and damage’, gebieden of culturen die verloren gaan door klimaatverandering. De Verenigde Staten vinden dat deze paragraaf onder het hoofdstuk ‘Aanpassing’ moet staan en dat er geen enkele juridische verantwoordelijkheid mag zijn. Andere landen pleiten ervoor dat dit een aparte paragraaf wordt.

Bronnen
Volkskrant, 10 december 2015: Het eindspel van de klimaattop
New York Times, 9 december 2015: A New Draft of the Paris Climate Agreement, and What Remains
NRC, 10 december 2015: Klimaat: liever kennis dan geld delen
Climate Home, liveblog, bekeken op 10 december 2015: COP21 LIVE: Climate talks intensify in Paris

Foto: Wereld Natuur Fonds

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.