COP22 – Klimaattop afgerond. Zeker niet mislukt

COP22 – Klimaattop afgerond. Zeker niet mislukt

19 november 2016Vannacht eindigde de klimaattop in Marrakech, na een verlenging met een dag, voorzichtig positief, maar vooral vol van besef van urgentie. Over twee jaar zullen alle plannen in detail zijn uitgewerkt, inclusief de controle daarop.

Marrakech was bedoeld als het begin van het concreet uitwerken van het Klimaatakkoord van Parijs en dat is het ook geworden.

161119-afloopcop22-2

De uitkomsten

 • Groot besef van urgentie
  ‘Marrakech’ was niet in de laatste plaats een herbevestiging van het besef van urgentie. In de zeer korte slotverklaring (Marrakech Action Proclamation) werd opnieuw verklaard dat de strijd tegen klimaatverandering de hoogste prioriteit heeft.
 • ‘Parijs’ wordt volledig uitgevoerd, inspanningen zelfs verhoogd, uitvoering versneld
  Aan de afspraken van Parijs is geen afbreuk gedaan (nul CO2-emissie vanaf 2050 en maximale opwarming met 2 graden vanaf 2100). Integendeel ‘Marrakech’ wil een hogere ambitie én een versnelling.
 • Herbevestiging van commitment
  De vrees dat ‘Trump’ afbreuk zou doen aan het commitment aan de klimaatdoelstellingen is niet bewaarheid.
 • Afspraken binnen twee jaar in detail vastleggen
  Binnen twee jaar ligt er een document (‘Paris Rulebook’) waarin alle afspraken in detail zijn uitgewerkt. Dat is behoorlijk snel (voor het vastleggen van de details van het Verdrag van Kyoto waren vier jaar nodig).
 • Elk land zal aangeven hoe COP2-reductie wordt gerealiseerd
  Per land moeten de plannen dan zijn uitgewerkt, inclusief de controle op de naleving.
 • Tegenvaller voor de arme landen
  De pogingen van de arme landen om het geld voor de financiering van hun klimaatplannen drastisch te verhogen, zijn vooralsnog mislukt. De rijke landen moeten vanaf 2020 100 miljard dollar per jaar voor de arme landen afdragen (voor CO2-reductie en voor adaptatie), vooralsnog willen ze niet meer bijdragen.
 • Extra afspraak ‘Climate Vulnerable Forum’
  47 landen die zeer kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering (o.a. Filipijnen en Bangladesh) hebben afgesproken zo snel mogelijk op 100% duurzame energie over te schakelen.
 • Volgende top november volgend jaar
  In november 2017 is de volgende top, onder voorzitterschap van de Fiji-eilanden (maar het wordt gehouden in Bonn, Duitsland).

Trump

Natuurlijk was de verkiezing van Donald Trump hét onderwerp van vele gesprekken, vooral vanwege de aankondiging van Trump uit het Akkoord van Parijs te zullen stappen.
Maar het heeft ‘Marrakech’ eerder vastberaden dan moedeloos gemaakt.
Eurocommissaris Miguel Arias Cañete tegen Trouw: ‘Het was juist een positieve invloed. Het algemene gevoel was dat klimaatverandering groter is dan één land of één verkiezing.’
Tijdens de top in Marokko is van verschillende kanten druk op de VS uitgeoefend om niet af te haken, onder andere (nogal expliciet) door China (‘Een verstandige politieke leider kiest voor beleid dat past bij de wereldwijde trend’) en Frankrijk. Het Verenigd Koninkrijk, Australië en Japan ratificeerden tijdens  de top het Akkoord van Parijs (waarmee het aantal handtekeningen nu op 111 staat).

Besef dat er nog veel meer moet gebeuren

Het besef dat ‘Parijs’ niet genoeg is, is in ‘Marrakech’ sterk gegroeid. Niet in de laatste plaats door het Emission Gap Report dat het VN-milieuagentschap vlak voor de conferentie uitbracht. Dat meldde dat als alle voornemens van alle landen worden uitgevoerd de opwarming niet twee maar meer dan drie graden zal zijn.

Bronnen
De Volkskrant, 19 november 2016: ‘Klimaattop Marrakech is geen volslagen mislukking’
Trouw, 19 november 2016: ‘Klimaatverandering is veel groter dan één land of leider’
Nu.nl, 19 november 2016: Plannen klimaatakkoord Parijs moeten over twee jaar af zijn
Foto 1: Manifestatie bij afronding COP22 (foto Twitter)
Foto 2: Slotsessie COP22 (foto: COP22)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.