COP22 – Nu al te boeken: napraten over Marrakech

9 november 2016Op woensdagmiddag 23 november zal de Nederlandse Klimaatcoalitie in het Provinciehuis van Den Bosch napraten over de resultaten van het COP22-overleg in Marrakech. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen (overheden, bedrijven, instellingen) en is gericht op concrete vervolgstappen.

Uit een persbericht van mede-organisator Natuur & Milieu
‘(…) De Nederlandse Klimaat Coalitie (NKC) is een coalitie van ruim 650 overheden, bedrijven en ngo’s met als doel een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2050. Op 23 november a.s. organiseert de Nederlandse Klimaatcoalitie een najaarsbijeenkomst. Tijdens deze najaarsbijeenkomst staat actie centraal, met ronde tafelgesprekken over concrete onderwerpen, zoals energie en mobiliteit. (…) De Nederlandse delegatie zal terugblikken op  de uitkomsten van de klimaattop (COP22) in Marrakech. (…)’

Bronnen
Natuur & Milieu, uitnodiging, 8 november 2016: Najaarsevent Nederlandse Klimaat Coalitie
Brochure over de Nederlandse Klimaatcoalitie (pdf, 4 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.