Cursus Energy Analysis

Open Universiteit
Om de ontwikkelingen op het gebied van de energievoorziening goed te kunnen begrijpen en mee te kunnen denken over mogelijke opties voor de toekomst, is het van belang dat men energiesystemen goed kan doorgronden. De cursus Energy Analysis voorziet in een introductie in de analyse van energiesystemen en energietechnologieën. In de cursus wordt zowel aandacht besteed aan systemen die in energie voorzien als systemen die de vraag naar energie bepalen.
De Engelstalige cursus biedt een scala aan methoden en hulpmiddelen om energiesystemen te analyseren, waaronder: thermodynamica (basaal), energiediensten en -vraag, energiewinning en -conversie, energiemarkten, energie in een sociale context, energiemanagement, energieketens, levenscyclusanalyse van energie, meten van energie-efficiëntie en -intensiteit, energietechnologieën, energiescenario’s en beleid gericht op efficiënt energiegebruik en hernieuwbare energie.
Na bestudering van de cursus:
– heeft u inzicht in de systemen die in energie voorzien en in systemen die de vraag naar energie bepalen;
– bent u in staat methoden en hulpmiddelen toe te passen waarmee u energiesystemen kunt analyseren, waaronder: energiemanagement, levenscyclusanalyse van energie, indicatoren van energie-efficiëntie en -intensiteit, analyse van energietechnologieën, energiescenario analyse en analyse van energiebeleid.

Cursus
Zelfstudie, 100 uur

Start doorlopend
Taal Engels
€ 276
Website

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.