D66 wil kolenparagraaf Energieakkoord herzien

18 maart 2015 – D66 wil dat de gemaakte afspraken over kolen in het Energieakkoord worden veranderd. De kolendeal die het kabinet met de energiebedrijven heeft gesloten, leidt nauwelijks tot winst voor het milieu, aldus D66.

De kolendeal, de afspraken van het kabinet met energiebedrijven over kolen in het Energieakkoord, is mislukt, stelt D66.

Uit een bericht van D66
‘(…) Pechtold: “Het kabinet heeft een slechte deal gemaakt. Het kost heel veel geld, terwijl het milieu er nauwelijks van profiteert. (…)

In het Energieakkoord is afgesproken dat de kolencentrales uit de jaren 80 moeten sluiten, dat de energiebedrijven worden vrijgesteld van kolenbelasting en dat de energiebelasting omhoog gaat om de gemiste kolenbelasting te compenseren.

Uit de kolenparagraaf van het akkoord
‘(…) Dit betekent concreet dat drie kolencentrales per 1 januari 2016 zijn gesloten. De sluiting van de twee resterende centrales (Maasvlakte I en II) volgt per 1 juli 2017. (…)
Indien de jaren 80-kolencentrales gesloten worden op de genoemde tijdstippen, dan wordt vanaf 1 januari 2016 de vrijstelling voor elektriciteitsproductie in de kolenbelasting weer ingevoerd. (…)
De met deze aanpak samenhangende derving van belasting- inkomsten wordt gecompenseerd door een verhoging van de energiebelasting vanaf 2016, met als uitgangspunt dat deze belastingverhoging voor 50% bij burgers en voor 50% bij bedrijven neerslaat.(…)’

D66 baseert zich op een rapport van Energiebedrijf Delta, dat al vanaf het begin tegen de afspraken was.

De conclusies in het document van Delta
‘(…)
1. De kolendeal is een goudgerande afspraak voor de energiebedrijven met nieuwere kolencentrales die niet worden gesloten. De marges van overgebleven kolencentrales verbeteren aanzienlijk aangezien het afschaffen van de kolenbelasting zorgt voor een significante verlaging van de variabele kosten, terwijl door de sluiting van oude kolencentrales stroomprijzen zelfs iets toenemen.

2. Het voordeel van de vroegtijdige sluiting van de jaren ’80 kolencentrales is beperkt. Middels het Activiteitenbesluit wordt hooguit de sluiting van deze centrales iets naar voren gehaald. Door de ongunstige marktomstandigheden zouden deze centrales immers toch op afzienbare tijd uit bedrijf worden genomen. Dit zal variëren van centrale tot centrale (afhankelijk van de exacte efficiencies en kostenniveau’s), maar feit is dat het exploitatieresultaat hooguit licht positief is maar zeker niet voldoende voor investeringen i.v.m. groot onderhoud.

3. Het belastingvoordeel over de levensduur van deze centrales kan oplopen tot €4 mrd. De overheid compenseert de gemiste kolenbelasting door een verhoging van de energiebelasting. Omdat de kolenbelasting niet volledig wordt afwenteld op eindverbruikers terwijl dit voor de energiebelasting wel het geval is, vindt er een significante lastenverschuiving plaats van kolenproducenten naar consumenten.

4. De milieuwinst van vervroegde sluiting van kolencentrales is beperkt, want daar tegenover staan hogere CO2 emissies door de afschaffing van de kolenbelasting. (…)’

Uit een bericht van het Financieele Dagblad
‘(…) Afschaffen van de kolenbelasting was een keiharde eis van de Nederlandse energiebedrijven om hun handtekeningen onder het Energieakkoord te zetten. (…)’

Maar D66 wil die afspraak herzien. Pechtold stelt voor dat ‘de kolenbelasting alleen verminderd wordt met de werkelijke extra kosten die energiebedrijven hebben door het vervroegd sluiten van oude kolencentrales. Het geld dat overblijft, moet worden gebruikt om de belastingen op arbeid te verlagen.’

 

Bronnen
D66, 17 maart 2015: Kolendeal kabinet mislukt
Delta, 17 maart 2015: D66 stelt afschaffing kolenbelasting ter discussie
Delta, maart 2015: Kolendeal Energieakkoord: Emissiereductie en verduurzaming kan en moet sneller en goedkoper
Het Financieele Dagblad, 17 maart 2015: D66 tornt aan energieakkoord
SER, 6 september 2013, Kolenparagraaf Energieakkoord

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.