Advies: Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050

Aanleiding voor dit advies is de vraag van minister Kamp van Economische Zaken aan de raad voor de leefomgeving en infrastructuur: hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050?  De minister beschouwt het advies als belangrijke bouwsteen voor het Energierapport 2015.
De Rli constateert in het advies dat Nederland sinds jaren klimaatbeleid voert, maar dat de CO2-emissies van de energievoorziening niet dalen. Daarom stelt de raad dat een trendbreuk nodig is en alles op alles gezet moet worden om in Nederland in 2050 80 tot 95% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.….

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.