Deelnemen aan de Energiedialoog

Deelnemen aan de Energiedialoog

1 februari 2016Hoewel de Energiedialoog over de dilemma’s uit het Energierapport pas in april begint, kan iedereen die mee wil doen zich nu al opgeven. De dialoog zal ongeveer een half jaar duren en basis zijn voor de beleidsagenda die in het najaar verschijnt.

De organisatie van de Energiedialoog is vorig jaar al voorbereid. Toch wacht het ministerie van Economische Zaken tot april met de feitelijke start. Het waarom voor de vertraging is niet duidelijk. Rekening houdend met de vakantieperiode resteren er dan hooguit drie à vier maanden voor de feitelijke dialoog. De uitkomsten van de dialoog moeten namelijk ongeveer in september gereed zijn om mee te kunnen spelen in de beleidsagenda Energie die in het najaar zal verschijnen (‘Op weg naar een Energie Duurzaam Nederland in 2050’).

Aanmelden
Wie mee wil doen aan de Energiedialoog kan nu een mailtje sturen naar info@energietoekomst2050.nl . Er zullen overal in het land discussiebijeenkomsten worden gehouden.
Op de website voor de Energiedialoog (www.energietoekomst2050.nl) kunnen ook bijdragen worden geplaatst. De website is overigens nog niet actief.

Behalve het Energierapport spelen bij de Energiedialoog ook het SER Energieakkoord een rol en het advies dat de Raad voor de Leefomgeving in september uitbracht over het verduurzamen van Nederland en waarvoor ook al een uitvoerige dialoog is gehouden.

Uit een bericht van RVO over de dialoog
‘(…) Geef uw mening over de energietransitie. Wat is er nodig voor een CO2-arme energievoorziening in 2050 en wie heeft welke rol daarin? Tijdens de energiedialoog kan iedereen met ideeën en voorstellen voor de energietransitie komen. Dit wordt meegenomen in de beleidsagenda met concrete voorstellen richting een CO2-arme energievoorziening in 2050. De beleidsagenda wordt eind 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Meld u aan voor de energiedialoog. Praat online mee en neem deel aan de verschillende bijeenkomsten die in het hele land worden georganiseerd. Breng uw kennis en kunde in en meld u aan voor de energiedialoog (…)’

Kamp verwacht groot animo
Minister Kamp denkt dat de animo voor de Energiedialoog groot zal zijn.
Uit een bericht van het AD
‘(…) Uit een onderzoek van Motivaction blijkt dat Nederlanders de noodzaak van schone energie nog niet zien; slechts 18 procent van de Nederlanders vindt het energievraagstuk bij de top-5 van maatschappelijke problemen horen. Toch denkt Kamp dat het animo om mee te denken groot zal zijn. ,,We merken nu al dat er veel feedback komt. Mensen hebben een mening over het windmolenpark in de buurt of een mestvergistingsinstallatie.” (…)’

Bijval voor de Energiedialoog
Hoewel er bij het verschijnen van het Energierapport ook kritiek was op de Energiedialoog (‘nog meer vertraging’, ‘geef nu prioriteit aan concrete maatregelen’, ‘niet nog meer praten’) kreeg het plan van minister Kamp ook bijval.

Nuon ‘omarmt’ de dialoog en wil graag mee organiseren: ‘Nederlanders moeten nog beter betrokken worden bij grootschalige vormen van duurzame stroomproductie, zoals de aanleg van windparken. Steun daarvoor kan alleen komen van mensen die de afwegingen begrijpen. Nuon wil graag bijdragen aan de energiedialoog. Sinds de “Brede Maatschappelijke Discussie” over kernenergie is een dergelijk initiatief niet meer ondernomen. Destijds stelde Jan Terlouw als minister van Economische Zaken 13 miljoen gulden ter beschikking. De kosten zullen nu wellicht hoger zijn maar we kunnen wel van alle nieuwe ( digitale) infrastructuren en podia gebruik maken om de band tussen de samenleving en haar energievoorziening hechter te smeden. Nuon staat daarvoor in de startblokken.’

Energie Nederland: ‘Het Energierapport is een solide basis voor de Nationale Energiedialoog. Het Energierapport bevestigt de weg die de energiebedrijven reeds zijn ingeslagen, op weg naar een duurzame CO2-neutrale energievoorziening. Energie-Nederland zal vanuit dat perspectief ook actief aan de dialoog deelnemen.’

Hans van Cleef, sector econoom bij de ABN AMRO Bank: ‘Laten we de door EZ gefaciliteerde discussie in 2016 gebruiken om met elkaar, dus inclusief onze internationale partners, tot een breed gedragen plan te komen.’

Jan Paul van Soest (De Gemeynt) heeft meer gemengde gevoelens rond de dialoog: ‘Dat een maatschappelijk debat moet worden gevoerd, lijkt me een terechte constatering. De valkuil is echter dat zo’n debat of dialoog in plaats van de nodige maatregelen komt. Ik denk dat de wat zurige reacties op het Energierapport die vrees verwoorden. Dat begrijp ik: er is de noodzaak van versnelling van de energietransitie, er ligt een Urgenda-klimaatzaak die tot maatregelen noopt, er zijn klimaatafspraken in Parijs gemaakt die uitwerking behoeven, het klopt dat we economische kansen missen als we blijven weifelen, en dat groene koplopers richtinggevende maatregelen nodig hebben waar ze mee verder kunnen.’

Bronnen
RVO, 24 januari 2016: Doe mee met de energiedialoog
AD, 19 januari 2016: Burger denkt mee over CO2-reductie (via Blendle)
Energiepodium.nl, 22 januari 2016: Energierapport: Alweer een dialoog, maar nu mét elkaar  Energiepodium, 28 januari 2016: “Energiedialoog als versnelling gebruiken”
Energie-Nederland, 18 januari 2016: Energierapport: solide basis voor Nationale Energiedialoog
Nuon, 18 januari 2016: Nuon omarmt Energiedialoog en wil die graag mee organiseren
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.