Defensie verleiden tot zonne-energie

23 februari 2016 – Het zonnepanelenbedrijf Sungevity probeert het ministerie van Defensie te verleiden tot een zeer grootscheepse inzet van zonne-energie: 2,5 miljoen panelen op de defensie-gebouwen. Het bedrijf reageert daarmee op het rapport ‘Operationele Energiestrategie’ dat Defensie vorige week uitbracht.

Het ministerie van Defensie maakte met dat rapport bekend dat het fors minder fossiele brandstoffen wil gaan gebruiken. In 2050 moeten militaire kampementen geheel zelfvoorzienend zijn, zo is het plan.
Op die aankondiging reageert nu Sungevity: ‘Ongeveer 65% van de Defensie-gebouwen is geschikt  voor duurzame energieopwekking met zonnepanelen, goed voor 620,000,000 kilowattuur (kWh) energie en 10,182,731,220 kg CO2-reductie.’

Uit een persbericht van Sungevity
160223-Hennis‘(…) Het Ministerie van Defensie kan met ruim 2,5 miljoen zonnepanelen op de daken van haar gebouwen ongeveer 620,000,000 kilowattuur energie per jaar produceren, zo heeft zonnepanelenaanbieder Sungevity berekend. Als het ministerie zoveel zonne-energie zou opwekken, zou zij een significant aandeel van haar nieuwe klimaatdoelstelling kunnen realiseren. Deze berekening is een reactie op het rapport ‘Operationele Energiestrategie’ van Minister Hennis van Defensie van maandag 15 februari.

Dit rapport geeft aan dat Defensie het gebruik van fossiele brandstoffen in 2030 met tenminste 20 procent wil reduceren en in 2050 zelfs met 70 procent wil verminderen ten opzichte van 2010. Het rapport richt zich met name op militaire operaties. Volgens de publicatie zorgt de toename in brandstofverbruik bij militair materieel voor meer logistieke uitdagingen en voor minder effectieve operaties. Het vergroten van het aandeel duurzame energie wordt als een van de vijf speerpunten genoemd in dit rapport. Echter, door de inzet van duurzame energie te beperken tot militaire operaties mist het rapport een belangrijke bron van verduurzaming. Defensie heeft namelijk 6.3 miljoen m2 gebouwoppervlak dat zich voor een groot deel uitstekend leent voor het opwekken van eigen zonnestroom.

Enorme CO2-reductie
Sungevity berekende met haar Remote Solar Design software dat ongeveer 65% van Defensie’s gebouwen geschikt is voor duurzame energieopwekking met zonnepanelen. Een geïnstalleerd vermogen van 680,986 kilowatt peak (kWP) is goed voor 620,000,000 kilowattuur (kWh) energie en 10,182,731,220 kg CO2-reductie. Waar beter beginnen dan bij het gebouw van het ministerie van Defensie zelf? Met de aanleg van 48 zonnepanelen die op het gebouw passen, kan het ministerie een jaarlijkse energieproductie van 11.008 kWh genereren.

Geavanceerde software
160223-Roebyem AndersRoebyem Anders, vice president van Sungevity Europe, juicht het recente besluit van de minister om te verduurzamen toe en stelt voor dat het ministerie begint met deze nieuwe plannen op eigen dak: “Kunnen wij straks als wij op de Haagse Toren staan en naar beneden blikken het Ministerie van Defensie herkennen aan schitterende zonnepanelen?” Anders vervolgt: “Wij laten de minister graag zien wat de mogelijkheden voor een zonnestroom-opwekkend Ministerie van Defensie zijn, voor al haar vastgoed.” Dat kan eenvoudig worden gepresenteerd met de geavanceerde software waarmee het bedrijf betrouwbare ontwerpen en exacte berekeningen maakt.

Besparen op operationele kosten
Er is acht miljard euro per jaar beschikbaar via de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) voor duurzame energieprojecten, waaronder grote zonneprojecten. Gebruikmakend van deze regeling zou Defensie ook nog op operationele kosten kunnen besparen. En die besparing kan weer worden besteed aan andere projecten. Zoals deelname aan VN-missies, bijvoorbeeld. (…)’

Bronnen
Sungevity (persbericht staat niet online)
Foto’s: ministerie van Defensie (zonnepanelen op missie in Afghanistan)
Foto Roebyem Anders: LinkedIn

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.