DELTA: ‘Splitsingsrace nog niet gelopen’

DELTA: 'Splitsingsrace nog niet gelopen'

5 oktober 2015 – Morgen gaat de Tweede Kamer verder met de behandeling van de wijzigingsvoorstellen voor de Elektriciteits- en Gaswet. Over de gedwongen splitsing van Delta en Eneco moet nog gestemd worden. DELTA heeft nog steeds hoop dat de Kamer de gedwongen splitsing tóch tegenhoudt.

Het debat van woensdagavond 30 september stond vooral in het teken van de vraag of de splitsing van Eneco en DELTA wel of niet door moest gaan. Zoals bekend, houdt minister Kamp aan de splitsing vast. De Tweede Kamer zal hem daarin wel volgen, al moet er formeel nog over gestemd worden. De coalitiefracties VVD en PvdA steunen Kamp (en vormen samen een meerderheid).

DELTA heeft nog hoop
Toch heeft DELTA nog hoop. Algemeen directeur Arnoud Kamerbeek sluit niet uit dat de PvdA nog van standpunt verandert. Tegen de PZC zegt hij: ‘Ten eerste is bijna de hele oppositie – CDA, PVV, SP, CU, 50Plus en GroenLinks – tegen splitsing. D66 heeft nog geen standpunt ingenomen, maar op de vraag van woordvoerder Stientje van Veldhoven of splitsing echt noodzakelijk is en of er geen alternatieven zijn, geeft Kamp eigenlijk geen antwoord. Hij volstaat met de mededeling dat de wet bestaat en moet worden uitgevoerd.’
Kamerbeek heeft ‘tandenknarsend’ de betogen van woordvoerders Jan Vos (PvdA) en André Bosman (VVD, Zeeland) aangehoord.

Uit het bericht daarover van de PZC
‘(…) “Ze roepen voortdurend dat het slecht gaat met Delta. Dat is gewoon een leugen. We hebben een plus van 26 miljoen op onze balans. We lijden alleen verlies op de gasgestookte Sloecentrale, maar die gaat per 1 januari beter draaien als kolencentrales sluiten. In de toekomst nemen we alle energie af van het windpark Gemini, dingen we mee naar de windlocaties Borsele I en II en investeren we in zonne-energie. We worden zo meteen de groenste energieproducent van Nederland. Iedereen in deze sector weet dat je het alleen met duurzame energie gaat redden.”
Splitsing speelt ‘ongesplitste’ buitenlandse energiebedrijven als RWE in de kaart, zegt Kamerbeek. “Door de afschaffing van de kolentax helpt dit kabinet de kolenstokers verder in het zadel. RWE heeft net een nieuwe kolencentrale in de Eemshaven in gebruik genomen. Die stoot net zoveel uit als anderhalf miljoen auto’s. En dan durft Kamp te beweren dat RWE ook in groene energie investeert en dat de Nederlandse klimaatdoelstellingen ook met een gesplitst Delta en Eneco wel worden gehaald.” Kamerbeek: “Delta is niet tegen splitsing, mits buitenlandse concurrenten ook worden gesplitst.” (…)’

Eneco: Manifest tegen de splitsing
Eneco heeft vóór het Kamerdebat een Manifest gepubliceerd: ‘Laat Nederlandse bedrijven werken aan een duurzamer Nederland’. De ondertekenaars (een indrukwekkende lijst met prominenten uit het bedrijfsleven, NGO’s en politiek) doen daarin een dringend beroep op de Tweede Kamer om tegen de splitsing te stemmen.

De tekst van het Manifest
‘Ons land staat voor grote uitdagingen. We moeten bouwen aan een krachtige economie met meer banen. We hebben geen tijd te verliezen bij het aanpakken van het klimaatprobleem. Hiervoor zijn nieuwe duurzame energiebronnen en slimme innovaties hard nodig. En sterke Nederlandse bedrijven die hier in investeren, zoals Eneco en Delta. Zij investeerden de afgelopen vijf jaar 1,6 miljard euro in zonne- en windenergie, biomassacentrales en warmteleidingen. Samen bieden Eneco en Delta werk aan 9.000 mensen en hebben ze 6,5 miljard euro omzet. Het kabinet dringt nu aan op splitsing van Nederlandse energiebedrijven. Energiebedrijven en bedrijven met elektriciteits- en gasnetten mogen niet meer onder hetzelfde moederbedrijf vallen. Als enige land in Europa. Dit verzwakt de concurrentiepositie van Nederlandse energiebedrijven ten opzichte van buitenlandse bedrijven die niet gesplitst hoeven te worden. De gedwongen splitsing maakt het voor Eneco en Delta lastig om zelfstandig te blijven en ook in de toekomst te investeren in verduurzaming en in de Nederlandse economie. Wij pleiten voor behoud van zeggenschap over de Nederlandse energievoorziening. We vragen om behoud van werkgelegenheid, een gelijk speelveld en een duurzamer Nederland. Daarom doen wij een dringende oproep aan de Tweede Kamer om de splitsingswet alleen in te voeren als andere landen in Europa dat ook doen.’

 

Bronnen
PZC, 2 oktober 2015: Topman Delta: Splitsingsrace is nog niet gelopen (via Blendle)
Eneco, zonder datum: Manifest: ‘Laat Nederlandse bedrijven werken aan een duurzamer Nederland’ (pdf) (met lijst ondertekenaars)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.