Het bouwen van de betonconstructies van de Krammersluizen is het grootste project dat Rijkswaterstaat ooit liet uitvoeren, Rijkswaterstaat

Deltafonds klimaatrampen integreert waterbeheersing en energieopwekking

Het bouwen van de betonconstructies van de Krammersluizen is het grootste project dat Rijkswaterstaat ooit liet uitvoeren, Rijkswaterstaat

Maatregelen om Nederland minder kwetsbaar te maken voor extreme weersomstandigheden kosten geld, maar kunnen ook hernieuwbare energie opleveren. Dat staat in het Deltaprogramma 2018 dat op Prinsjesdag werd aangeboden aan demissionair minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. In 2018 zal 1,1 miljard euro worden uitgetrokken voor een Deltafonds. 

Het Deltaprogramma wordt sinds de Deltawet van 2010 jaarlijks opgesteld door de speciaal daarvoor benoemde deltacommissaris Wim Kuijken. Samen met de maatregelen uit het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater, moet het plan Nederland beschermen tegen overstromingen en de beschikbaarheid van zoetwater garanderen. Alle Nederlandse gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk moeten vanaf 2019 een zesjaarlijkse stresstest uitvoeren om inzicht te krijgen in hun kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering.

‘12% van de landelijke warmtebehoefte kan uit de wateren komen’

‘Het klimaat haalt ons in. We krijgen natte voeten en natte huizen’, constateert minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Behalve overlast, kan het water echter ook een bron van hernieuwbare energie zijn, constateren de opstellers van het Deltaplan. Zo combineert de gebiedsontwikkeling Kop van de Betuwe de aanvoer van zoetwater met de winning van thermische energie uit oppervlaktewater, die gebruikt wordt voor aardgasloze wijken. Ook een pilot met de combinatie van warmte-koudewinning uit oppervlakte­water en zoetwater bij een aanvoergemaal in het dichtbebouwde Arnhem-Zuid lijkt kansrijk voor opschaling. Uit studies die in 2016 op de Nationale Klimaattop zijn gepresenteerd, zou blijken dat Nederland circa 12% van de landelijke warmtebehoefte uit de wateren kan betrekken.

Door slimme technieken op water toe te passen kan bovendien veel energie bespaard worden, stelt het Deltaprogramma. Zo denken netwerkbeheerders en energieleveranciers mee over plannen voor het opwekken en opslaan van duurzame energie in de Krammer­sluizen, momenteel een bijzonder grote energieslurper. De partners werken aan een innovatieve zoet-zoutscheiding waarbij Rijkswaterstaat fijne luchtbellen gebruikt om veel minder zoet water te verbruiken en het energieverbruik te halveren. Het systeem kan in bestaande schutsluizen worden ingebouwd, zonder ingrijpende constructieve aanpassingen.

Bronnen:

  • Binnenlands Bestuur, 19 september 2017, ‘KOEPELS: WACHTEN OP NIEUW KABINET’
  • Financieel Dagblad, 19 september 2017, ‘Gemeenten krijgen klimaat-stresstest’
  • Deltaprogramma 2018
  • Zuidwestelijke Delta, ‘Innovatieve zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen’

Foto: Het bouwen van de betonconstructies van de Krammersluizen is het grootste project dat Rijkswaterstaat ooit liet uitvoeren, Rijkswaterstaat

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.