Dijksma wil Europese emissiehandel hervormen

12 februari 2016EU-voorzitter Nederland wil de Europese emissiehandel hervormen, aldus staatssecretaris Dijksma. Zo komt een wereldwijde prijs op CO2 en daarmee het halen van de doelen in het klimaatakkoord dichterbij.

Uit een persbericht van Infrastructuur en Milieu
Schermafbeelding 2016-02-12 om 08.22.22‘(…)  Een mondiale prijs voor de uitstoot van koolstofdioxide is essentieel voor het behalen van de in Parijs gemaakte klimaatafspraken. Carbon pricing zorgt ervoor dat de vervuiler betaalt, en maakt investeren in duurzame energie aantrekkelijker. Een wereldwijde coalitie onder leiding van de Wereldbank kan hierbij een belangrijke rol spelen, door verschillende initiatieven aan elkaar te koppelen. Dat zal staatssecretaris Dijksma vandaag benadrukken tijdens een bijeenkomst over klimaatverandering, die zij samen met haar Franse collega-minister Royal organiseert in Parijs.
Tijdens deze bijeenkomst, waar ook het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij betrokken zijn, praten deelnemers verder over concrete kansen om na de CoP21 in Parijs voortgang te boeken.
Dijksma: “Carbon pricing is de sleutel tot het waarmaken van de klimaatafspraken in Parijs. Een prijskaartje voor fossiel maakt investeren in duurzame alternatieven zoals windmolenparken aantrekkelijker. Zo betaalt de vervuiler en concurreert de industrie op  een mondiaal eerlijk speelveld. Dat moet ervoor zorgen dat bedrijven hun vingers niet eens meer willen branden aan kolen. Maar het lukt alleen als we wereldwijd samenwerken. Daar maak ik mij nu sterk voor, samen met NGO’s en bedrijven.”
Tijdens de Informele Milieuraad op 14 en 15 april in Amsterdam spreekt Dijksma verder met haar Europese collega’s over carbon pricing.

Wereldwijde coalitie
Verschillende landen en regio’s werken momenteel aan hun eigen systeem om de prijs van CO2-uitstoot vast te stellen. Om een mondiaal gelijk speelveld te creëren, moeten deze systemen kunnen samenwerken. De Wereldbank neemt hiervoor het initiatief met de Carbon Pricing Leadership Coalition, die ook landen die nog geen systeem voor het beprijzen van uitstoot helpt om zo’n systeem te ontwikkelen. Nederland heeft hiervoor een bijdrage van 2 miljoen euro toegezegd.

Betalen voor CO2-uitstoot
Carbon pricing houdt in dat bedrijven moeten betalen voor de CO2 die ze uitstoten bij hun productie. Dit kan bijvoorbeeld met een belasting of het moeten kopen en inleveren van emissierechten. Deze kosten komen terug in de prijs van producten, wat producenten aanmoedigt om te produceren met minder koolstofemissies. Wereldwijde transparantie over de kosten van CO2-uitstoot maakt het minder aantrekkelijk om productie te verplaatsen, en moedigt bedrijven en investeerders aan om te kiezen voor alternatieven die minder uitstoot veroorzaken.

Als EU-voorzitter wil Nederland de Europese emissiehandel hervormen, het EU ETS. Het is de grootste emissiehandel ter wereld, maar het werkt niet. De prijs voor CO2 is te laag (5 euro per ton CO2). Dijksma wil onderzoeken hoe ze emissierechten uit het systeem kan onttrekken, om zo de prijs op te drijven. (…)’

Interview Volkskrant
Dijksma in een interview in de Volkskrant
‘(…) “We moeten een soort dubbelstrategie hanteren. Zorgen dat emissiehandel wereldwijd wordt geaccepteerd, en zorgen dat het systeem in Europa beter functioneert, zodat die prijsprikkel echt zijn werk kan doen. Dat betekent emissierechten uit de markt halen. Dan gaat de prijs vanzelf omhoog. Dat wil ik in juni op de Europese Milieuraad aan de orde stellen.” (…)’

Een goed werkende Europese emissiehandel is volgens Dijksma een goede stap naar een wereldwijde prijs op CO2. En dat is weer nodig om de doelen in het klimaatakkoord te halen, aldus Dijksma. Nederland sloot zich op de eerste dag van de klimaattop in Parijs aan bij een initiatief van de Wereldbank, de Carbon Pricing Leadership Coalition.

Bronnen
Rijksoverheid, 12 februari 2016: Dijksma: carbon pricing sleutel tot terugdringen van CO2-uitstoot
Volkskrant, 12 februari 2016: Dijksma: emissiehandel snel hervormen (via Blendle)
Volkskrant, 12 februari 2016: ‘Naar een wereldwijde prijs voor CO2’ (via Blendle)
Rijksoverheid, 30 november 2015: Nederland geeft eerste 2 miljoen euro voor vaststellen wereldwijde prijs van uitstoot
Website Carbon Pricing Leadership Coalition

Foto boven: FluxEnergie/© Paul Tolenaar
Foto Dijksma: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.