Directeur Urenco: ‘Nu tweede kerncentrale overwegen. Het is goedkoop en schoon.’

9 december 2016Ad Louter, directeur van Urenco, zegt vandaag in een interview van het FD dat Nederland nu moet overwegen een tweede kerncentrale in Borssele neer te zetten. ‘Kernenergie is de schoonste energiebron en het heeft de laagste kosten.’

Ad Louter, directeur van Urenco Nederland, de uraniumverrijker in Almelo is zich in het interview bewust dat hij ingaat tegen de heersende mening.
Uit het interview van het FD
‘(…) Volgens Louter moeten alle bronnen van energie, van fossiel tot hernieuwbaar, ‘op hun merites’ worden beoordeeld. En dan geldt: kernenergie is het schoonste, zegt de directeur. ‘En het heeft de laagste kosten.’ ‘Wind en zon zijn er in lage concentraties en je hebt er dus veel ruimte voor nodig. Het aantal vollasturen (de eenheid om het energierendement mee uit te drukken, red.) is beperkt en er is nou eenmaal een grens aan de publieke acceptatie van windturbines. Dus moet er een achtervang zijn, zoals een gascentrale. Die heeft ook CO2-uitstoot. Dat moet je meenemen in de berekening. En dat bedoel ik met de ”merites”. Dan is kernenergie het schoonst en goedkoopst.’ (…)
‘Persoonlijk vind ik het jammer dat Duitsland zijn reactors sluit. Het zijn de nieuwste centrales, CO2-arm en zeer betrouwbaar’ (…)’

‘Kernenergie is sterk in opmars’
Er is volgens Louter geen sprake van een crisis in de kernenergie.
‘(…) ‘Nee. Het beleeft wereldwijd een sterke opmars. Nucleair gaat groeien in de wereldwijde energiemix, van 12% nu naar 25% in 2050. Daarbij zal in de periode ook het totale energieverbruik nog eens verdubbelen. Dus de vraag als geheel wordt groter, en daarbinnen zal er meer kernenergie komen. Want bij het klimaatverdrag van Parijs werd wel duidelijk dat we fossiel willen uitfaseren.’ (…) ‘Op dit moment zijn meer dan zestig reactoren in aanbouw. Daarvan komt meer dan een derde in China. In Groot-Brittannië en in Finland wordt gebouwd of gaat gebouwd worden. In India, Brazilië, Argentinië, de VS: overal zijn plannen. De Emiraten hebben vier reactoren in aanbouw. De eerste kan worden opgestart. Dat is toch een oliegebied bij uitstek. Zij zijn een nieuwe klant van ons.’ (…)’

 

Bronnen
FD, 9 december 2016: ‘We moeten tijdig nadenken over een tweede kerncentrale bij Borssele’  (Registratie)
Foto Borssele: FluxEnergie/© Paul Tolenaar
Foto Louter: Urenco

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.