‘De discussie over thoriumreactoren leidt alleen maar af’

‘De discussie over thoriumreactoren leidt alleen maar af’

17 mei 2016 – Op de opiniepagina van de Leeuwarder Courant waarschuwt Retze van der Honing (statenlid voor GrienLinks) dat de discussie over thoriumreactoren ons alleen maar afhoudt van een snellere uitbreiding van groene energie.

160517-VanDerHoning
Retze van der Honing (GrienLinks): ‘Ontwikkeling duurt in ieder geval veel te lang’

Retze van der Honing is statenlid Statenlid voor ‘GrienLinks’ in de Provinciale Staten van Fryslân.

Uit zijn opiniebijdrage in de Leeuwarder Courant
‘(…) Nederland is de ‘vieze man’ van West-Europa, met negen kolencentrales. (…) Volgens sommigen zouden thoriumreactoren (een vorm van kernenergie) de oplossing zijn voor zowel het energie- als het klimaatprobleem. Wij zetten daar vraagtekens bij en concluderen dat dit geen verstandige keuze is.
Twee van de bekendste Nederlandse experts op het gebied van kernenergie, Wim Turkenburg (emeritus hoogleraar natuurwetenschap en samenleving) en Jan Leen Kloosterman (hoogleraar nucleaire reactorfysica aan de TU Delft, uitgesproken voorstander van de thoriumtechnologie) zijn het er over eens dat die stroomproducerende, commerciële thoriumreactor er pas over tientallen jaren kan zijn. Dat duurt dus veel te lang om te zorgen dat we de klimaatverandering op tijd kunnen afremmen.
Kernenergie leidt tot nucleair afval. (…) Een voor ons eveneens belangrijk argument tegen kerncentrales in het algemeen: ze leiden tot een nieuw type monopolisering van de energieproductie. Dit in tegenstelling tot decentraal opgewekte energie met bijvoorbeeld zonnepanelen, waarbij de consument ook producent wordt.
Kortom: de discussie over de mogelijkheden van thorium houdt ons allen maar af van het beantwoorden van de meest prangende vraag, namelijk hoe we de productie van groene energie kunnen versnellen. (…)’

Bronnen
Leeuwarder Courant, 17 mei 2016: De ‘vieze man’ van West-Europa (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.