DNB: ‘Er komt een einde aan prijsdalingen energie’

160603-Energieprijzen
3 juni 2016 –
In de gisteren gepubliceerde halfjaarlijkse ramingen van de Nederlandsche Bank (DNB) wordt aangenomen dat er een einde komt aan de prijsdalingen van energie.

Uit het persbericht van DNB
‘(…) De Nederlandse economie herstelt in een solide tempo, met de binnenlandse bestedingen als voornaamste groeimotor. Dit jaar valt de economische groei tijdelijk wat terug, naar 1,5%, daarna trekt deze weer aan, naar 1,9% in 2017 en 2,0% in 2018. (…) Met een reële groei van gemiddeld ruim 2% per jaar in de periode 2016-18 levert de particuliere consumptie de grootste bijdrage aan de economisch groei. (…) Het geraamde tempo van de contractloonstijging bij bedrijven kruipt omhoog, van 1,3% in 2015 naar respectievelijk 1,8%, 1,9% en 2,0% in de drie voorspeljaren. Dit hogere groeitempo hangt onder meer samen met de afnemende werkloosheid en de toenemende inflatie. De inflatie (HICP) loopt op van 0,2% in 2016 naar 1,2% in 2017 en 1,7% in 2018. Dat komt doordat een einde komt aan de prijsdalingen van energie en voedingsmiddelen en doordat de productiekosten geleidelijk toenemen. (…)’

Uit de Economische Vooruitzichten
Schermafbeelding 2016-06-02 om 21.39.30‘(…) Vergeleken met de krachtige opleving in 2015 (2,0%), lijkt de geraamde groei voor dit jaar op het eerste gezicht wat tegen te vallen. Dit komt doordat de wereldhandel dit jaar wat minder sterk groeit dan vorig jaar. Daarnaast vielen de uitvoer en consumptie van energie vooral aan het einde van 2015 terug, wat de groei in 2016 drukt. Dit hing samen met het aardgasplafond en het relatief milde winterweer. (…)
In 2015 en 2016 drukt de productiebeperking van aardgas een belangrijk stempel op de economie. Doordat er minder gas wordt gewonnen voor export en binnenlands verbruik, levert de delfstoffenwinning een kleinere bijdrage aan de bbp-groei. Dit heeft een neerwaarts effect gehad van ongeveer 0,4%-punt op de groei in 2015. Doordat de export van energie terugviel in de tweede helft van dat jaar, wordt de exportgroei in 2016 eveneens gedrukt. Daarnaast zijn energieverbruik en -export beperkt door de zachte winter van 2015. Huishoudens besteedden minder aan energie; de particuliere consumptiegroei viel in het derde en vierde kwartaal van 2015 terug naar bijna nul (van kwartaal op kwartaal). (…)

Oplopende inflatie
De afgelopen twee jaar was de HICP-inflatie bijzonder laag: 0,3% in 2014 en 0,2% in 2015. Vooral de prijsdalingen van olie en andere grondstoffen, alsmede de sterk dalende voedselprijzen droegen hieraan bij. Voor dit jaar wordt eveneens een HICP-inflatie van 0,2% geraamd. Vooral in het begin van dit jaar is de eerdere daling van de olieprijs nog van invloed op de inflatie. In het eerste kwartaal daalde de prijs van energie met 6,8% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. (…)’

Bronnen
DNB, persbericht, 2 juni 2016: Solide herstel van Nederlandse economie op eigen kracht
DNB, Economische vooruitzichten, juni 2016 (pdf, 28 pag.)
F
oto FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.