Doesburg krijgt een waterkrachtcentrale

artist_impression_oryon_watermill_doesburg
10 juli 2015 – Waterschap Rijn en IJssel gaat bij de stuw in de Oude IJssel bij Doesburg een waterkrachtcentrale bouwen. De centrale kan zo’n 350 huishoudens van energie voorzien.

Bericht van Rijn en IJssel
De eerste waterkrachtcentrale binnen het gebied van Waterschap Rijn en IJssel kan gebouwd worden bij de stuw in de Oude IJssel te Doesburg. Het voorstel van Deepwater-Energy om deze waterkrachtcentrale te bouwen en exploiteren, is realistisch en haalbaar. Waterschap Rijn en IJssel geeft met dit besluit de ruimte aan de markt om duurzame initiatieven werkelijkheid te laten worden.

Deepwater-Energy (DWE) kwam met de Oryon Watermill als beste uit de aanbestedingsprocedure, die het waterschap in december 2014 startte. Daarbij is gekeken naar onder andere het verdienmodel, prestaties, risico’s en kansen. DWE heeft vervolgens een realiseerbaar en financieel haalbaar voorstel uitgewerkt, aldus het algemeen bestuur van het waterschap. Eerdere onderzoeken van het waterschap wezen uit dat een waterkrachtcentrale bij de stuw in de Oude IJssel te Doesburg de meest kansrijke locatie is.

Duurzame energie opwekken
De waterkrachtcentrale kan circa 300 tot 400 huishoudens van energie voorzien. De Oryon Watermill wekt energie op uit de kracht van het  stromende water, veroorzaakt door het niveauverschil tussen Oude IJssel en Gelderse IJssel. De waterstroom laat een watermolen draaien die vervolgens een elektrische generator aandrijft. De aanwezige stuw en sluis blijven gewoon functioneren zoals ze altijd doen. Daarnaast is de Oryon Watermill snel te verplaatsen en bewezen visvriendelijk.

Hein Pieper, dijkgraaf en voorzitter van het algemeen bestuur: “Met de waterkrachtcentrale benutten we de kracht van het water op een innovatieve en natuurlijke manier. Het bedrijfsleven, overheden èn het milieu profiteren hiervan.”

Start bouw
De daadwerkelijke bouw van de centrale zal naar verwachting in het najaar van 2016 starten. Die tijd is nodig om de omgevingsvergunningsprocedure bij gemeente Doesburg te doorlopen en vervolgens Europese subsidie (Stimulering Duurzame Energie Ontwikkeling) aan te vragen. De benodigde omgevingsvergunning is in behandeling bij de gemeente Doesburg.

Uit een bericht van OryonWatermill
‘(…)De keuze is uiteindelijk gevallen op de Oryon Watermill, een waterkracht installatie die duurzame energie opwekt uit laagverval. Naast het verschil in waterniveau, kan de Oryon Watermill energie opwekken uit andere vormen van stromend water zoals rivieren, restwater en getijden stroom. De Oryon Watermill wordt gekenmerkt door haar visvriendelijkheid en hoog rendement. De installatie die in Doesburg wordt gebouwd, kan 300 tot 400 huishoudens van energie voorzien. De daadwerkelijke bouw start naar verwachting in het najaar van 2016. (…)’ 

Bronnen
Waterschap Rijn en IJssel, 8 juli 2015: Groen licht voor waterkrachtcentrale Doesburg
Oryon Watermill, 8 juli 2015: Oryon Watermill mag gaan bouwen!
I
llustratie: Waterschap Rijn en IJssel

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.