Dolle Dinsdag rond het Energieakkoord: dreigt alsnog een mislukking?

23 december 2015 – Op de dag dat Ed Nijpels meldde dat de doelen van het Energieakkoord toch nog gehaald zouden kunnen worden door extra inspanningen, stemde de Eerste Kamer de energiewet van minister Kamp weg. Meteen weer nieuwe problemen voor het Energieakkoord. Kan het akkoord dat hebben? Een Dolle Dinsdag voor het Energieakkoord.

Dinsdagmorgen
Nadat met allerlei partijen een aanvullend maatregelenpakket was afgesproken kon de SER gisteren melden dat het Energieakkoord gered was. De 14% duurzame energie in 2020 zou alsnog gehaald kunnen worden, evenals de de 100 PJ energiebesparing. Ed Nijpels, de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord over de aanvullende maatregelen: ‘Met deze maatregelen gaat het ons lukken om de vijf hoofddoelstellingen uit het Energieakkoord voor 2020 en 2023 te halen.’
Dat persbericht ging ’s morgens de deur uit, een opgewekte tekst, zonder enige dreiging.

Dinsdagmiddag
’s Middags valt de NRC in de bus met op de voorpagina wél een dreigende boodschap. Een boodschap van diezelfde Nijpels: ‘Minister zal ingrijpen als het land niet zelf verduurzaamt’. Kennelijk was Nijpels toch niet zo gerust over het nieuwe aanvullende maatregelenpakket. Tegen de NRC gaf hij dat ook wel toe: ondanks alle goede bedoelingen blijkt de praktijk taai en weerbarstig. De toon van Nijpels is anders, bezorgder.

Uit het artikel van de NRC
‘(…) Ze krijgen nog één kans om het zelf op te lossen. Lukt het bedrijven, burgers en bestuurders niet om voldoende energie te besparen of voldoende windmolens op land neer te zetten, dan grijpt de minister in. (…) Blijkt in april, als de extra maatregelen opnieuw worden doorgerekend, dat „één van de doelen alsnog buiten bereik is, worden additionele maatregelen ingezet”. Dan gaat de overheid dus ingrijpen. Met de afspraken die nu binnen het Energieakkoord gemaakt zijn wordt volgens Nijpels een „ondergrens” bereikt. Het kan volgens de oud-politicus alleen maar meer worden. „Bijvoorbeeld als de minister uitvoering gaat geven aan de uitspraak in de klimaatzaak.” In die zaak, aangespannen door de organisatie Urgenda, bepaalde de rechter dat de overheid de uitstoot van CO2 in 2020 met 25 procent moeten hebben teruggebracht. Dat is een paar procent meer dan voorzien in het Energieakkoord. Het kabinet-Rutte II heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak, maar minister Kamp heeft de Kamer toegezegd in de tussentijd de uitspraak wel te zullen uitvoeren. (…)’

Dinsdagavond
Helemaal los van het pakket aan extra maatregelen wordt er in de Eerste Kamer ook gesproken over het Energieakkoord. Minister Kamp houdt de senaat voor dat het wegstemmen van de elektriciteits- en gaswet zeker een half jaar vertraging gaat opleveren voor wind op zee (er moet een aparte wet komen om TenneT netbeheerder op zee te maken) en dat dan de doelen van het Energieakkoord niet gehaald zullen worden.
Minister Kamp: ‘Ik heb deze wet nodig om ervoor te zorgen dat ik tijdig, in het jaar 2020, 14% duurzame energie kan halen. Als deze wet niet wordt aangenomen (…) wordt er een groot probleem gecreëerd voor wind op zee, voor duurzame energie en voor de doelstellingen die we in het energieakkoord hebben afgesproken.’
De wet werd weggestemd.

Mislukt het Energieakkoord nu toch? Op de website van het Energieakkoord is nog geen reactie op het besluit van de Eerste Kamer te vinden.

 

Bronnen
SER, persbericht, 22 december 2015: Partijen intensiveren afspraken; alle doelen Energieakkoord alsnog binnen bereik
NRC, 22 december 2015: Minister zal ingrijpen als groenere economie uitblijft (via Blendle)
Eerste Kamer, 22 december 2015: Eerste Kamer verwerpt Elektriciteits- en gaswet
Eerste Kamer, Stenogram van de plenaire vergadering van dinsdag 22 december 2015
Foto: Ed Nijpels in het NOS-journaal.

 

 

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.