Drinkwaterbedrijf bouwt een van de grootste zonneparken van Nederland

150722-Dunea
22 juli 2015 –
Drinkwaterbedrijf Dunea gaat in de duinen bij Scheveningen een van de grootste zonneparken van Nederland bouwen: 1,4 MW. De panelen komen op bestaande zandfilters te liggen.

Royal HaskoningDHV gaat het project begeleiden.

Uit een bericht van Dunea
‘(…) Dunea gaat medio oktober 2015 zonnepanelen installeren op de productielocatie Scheveningen. Door onze kerntaken; het leveren van drinkwater en natuurbeheer, vervullen we een maatschappelijke rol en dragen we verantwoordelijkheid voor een duurzame balans tussen waterwinning, natuurbeheer en milieubeheer. Daarom gaan wij zuinig om met grond- en hulpstoffen en willen wij het gebruik van fossiele brandstoffen beperken. De huidige renovatie van de zandfilters maakt het mogelijk zonnepanelen te installeren op de daken. Met zonnepanelen op onze productielocatie Scheveningen gebruiken wij gratis zonlicht om energie voor eigen gebruik op te wekken.
Na een intensieve voorbereiding en in samenwerking met Royal HaskoningDHV is het ontwerp opgesteld en uitgewerkt en is middels een Europese aanbesteding BAM Bouw & Techniek als uitvoerende partij geselecteerd. Op 29 juni is het contract tussen beide partijen ondertekend en kan met de voorbereiding van de uitvoering worden gestart.
Deze investering rendeert op de lange termijn financieel én maatschappelijk, doordat wij onze C02-uitstoot hiermee verminderen. (…)’

Uit een bericht van Royal HaskoningDHV
‘(…) Dit wordt een van de grootste zonneparken in Nederland dat energie kan opwekken dat gelijk staat aan het verbruik van 400 huishoudens per jaar. (…) Door het plaatsen van zonnepanelen, kan Dunea voor een deel in haar eigen energievraag voorzien. De kuststreek is het meest geschikte gebied van Nederland om zonnepanelen te plaatsen, de regio kent de meeste zoninstraling. (…) [Contractueel] zijn de plaatsing, de prestaties én het onderhoud voor de komende 25 jaar gegarandeerd. De zonnepanelen zullen de komende vier jaar op de gerenoveerde gebouwen geplaatst worden. (…)’

Bronnen
Dunea, 22 juli 2015: Groot zonnepark op productielocatie Scheveningen
Royal HaskoningDHV, 21 juli 2015: Royal HaskoningDHV begeleidt Dunea bij bouw 1,4 MW zonne-energie systeem
Foto: Royal HaskoningDHV

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.