Duurzame energiesector groeit in Noord-Nederland het sterkst

Duurzame energiesector groeit in Noord-Nederland het sterkst

15 maart 2016Het aantal duurzame energiebanen en -bedrijven in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord neemt toe, met 3,8% en dat is een half procent meer dan het cijfer voor heel Nederland (3,3%). Aldus een onderzoek in opdracht van Energy Valley.

Het onderzoek geeft geen verklaring voor de verschillen. In de  noordelijke regio zijn het met name de bouw- en installatiesector die profiteren van de groei. Overigens blijkt de werkgelegenheid voor de gehele energiesector (inclusief duurzaam) gedaald met zo’n 2%.

Uit een persbericht van Energy Valley
‘(…) In 2014 is de noordelijke werkgelegenheid in de duurzame energiesector gegroeid met 270 banen. Een groei van 3,8 procent, tegenover 3,3 procent landelijk. Hiermee is de duurzame energiesector in het Noorden goed voor 7.365 voltijdbanen. De meeste groei zit in Friesland, gevolgd door Drenthe. Naast de banengroei, zijn er ook 30 vestigingen bijgekomen in 2014, waarmee het aantal bedrijven in de duurzame energiesector is opgelopen naar 3.100. Ook hier laat Friesland de meeste groei zien.

Totale energiesector daalde met 2%
De werkgelegenheid in de energiesector als geheel, duurzaam en traditioneel, is in 2014 gedaald met 600 banen. Een afname van bijna 2 procent, vergelijkbaar met landelijk. De afname is redelijk gelijk verdeeld over de regio. Het aantal vestigingen bleef nagenoeg gelijk, waarbij wel een verschuiving zichtbaar is met een afname van bedrijven in productie, handel en transport van energie en een toename van toeleverende en dienstverlenende bedrijven.

‘Opmars’ Noord-Nederland
Op basis van deze meest recente cijfers laat de noordelijke duurzame energiesector een opmars zien. Of hiermee de definitieve omslag is ingezet is nog niet te zeggen. Hiervoor moet over langere periode worden gemeten. Gezien de huidige en beoogde toekomstige investeringen in duurzame energie mag wel een verdere groei worden verwacht. Stichting Energy Valley richt zich daarbij op het helpen en stimuleren van lokale ondernemers bij de ontwikkeling van duurzame energie-innovaties, om nieuwe banen en bedrijvigheid aan de regio te binden. (,,,)’

Uit het rapport ‘Werkgelegenheid energiesector in de Energy Valley regio’
‘(…) Totale energiesector

  • De werkgelegenheid in de energiesector in de Energy Valley regio is in 2014 met 600 banen (-1,9%) afgenomen (landelijk = -2,0 %). In alle provincies is de werkgelegenheid afgenomen, in Drenthe was de daling van het aantal banen het kleinst.
  • De belangrijkste verklaring hiervoor is het verlies aan werkgelegenheid in de bouw (-360 banen) als gevolg van de crisis op de woningmarkt. Ook in de kern van de energiesector is de werkgelegenheid afgenomen (-225 banen), vooral bij bedrijven actief in de handel in aardgas en elektriciteit.

Duurzame energiesector

  • In tegenstelling tot de totale energiesector, is de werkgelegenheid in de duurzame energiesector wel gegroeid. In de Energy Valley regio zijn er 270 banen (+3,8%) bijgekomen. Landelijk is het aantal banen in de duurzame energiesector met 3,3% gegroeid.
  • De groei wordt veroorzaakt door investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing. Dit vertaalt zich in een groei van de werkgelegenheid, voornamelijk in de bouw- en installatiesector. Veel bedrijven in deze sector hebben bijvoorbeeld geprofiteerd van de sterke groei van het aantal zonnepanelen.
  • Bij een gelijkblijvende groeivoet komt de banengroei in de duurzame energiesector in de periode 2014 t/m 2020 uit op ruim 2.100 banen. Hiermee wordt de gewenste groei van 3.600 banen niet gerealiseerd. Om de werkgelegenheidsdoelstelling te realiseren is een stijging van het groeipercentage nodig. (…)’

Bronnen
Energy Valley, persbericht, 15 maat 2016: Duurzame energiesector groeit in de Energy Valley regio (pdf, 1 pag.)
Rapport ‘Werkgelegenheid energiesector in de Energy Valley regio’ (12 pag.)
Foto: Vaatstra Duurzame Energie, Bedum

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.