Duurzame Troonrede – ‘Coördinerend ministerie van Duurzaamheid nodig’

7 september 2016Maurits Groen sprak gisteren, op Duurzame Dinsdag, de Duurzame Troonrede uit. Er is een alomvattend plan nodig voor de verduurzaming van de Nederlandse economie, aldus Groen. Hij wil een coördinerend ministerie van Duurzaamheid en sluiting van alle kolencentrales op korte termijn.

Groen werd eerste in de Duurzame top 100 van Trouw en traditiegetrouw sprak hij de Duurzame Troonrede uit in de oude zaal van de Tweede Kamer op het Binnenhof. Trouw maakte een samenvatting van de rede. De belangrijkste punten:

  • Ministerie van Duurzaamheid. ‘(…) Er zijn talloze wetten, regels, perverse subsidieregelingen en andere belemmeringen die de overgang van de petro- naar de bio-economie in de weg zitten. Dit vergt een coördinerend ministerie van Duurzaamheid, waarin de huidige ministeries van EZ en I&M worden samengevoegd. Het is ook zeer wenselijk dat de regering het beroep in de Urgenda-zaak intrekt en op die manier aangeeft samen met burgers en bedrijven te willen optrekken. (…)’
  • Sluiting alle kolencentrales op korte termijn. ‘(…) Dat lijkt kapitaalvernietiging, maar het in bedrijf houden ervan is bijdragen aan toekomstvernietiging. Bovendien is sluiting van de centrales ook de goedkoopste manier om te voldoen aan de rechterlijke uitspraak over CO2-uitstootvermindering. Een krachtige Klimaatwet met daarin verankerd het principe van een forse en stijgende CO2-uitstootbeprijzing moet verder dienen als effectief sturingsinstrument van het kabinet. (…)’
  • Deltaplan energieneutrale gebouwen. ‘(…) Met krachtige inspanningen moet dat binnen een periode van vijftien à twintig jaar mogelijk zijn. (…)’
  • Energie-efficiëntie en elektrificering. ‘(…) Door drastische efficiencymaatregelen kan het energieverbruik van huishoudens sterk dalen en door elektrificering van zowel verwarming als transport kunnen zonnepanelen en windturbines de rol van aardgas en aardolie gaan overnemen. Stimulering van slimme opslagsystemen en intelligente stroomnetten kunnen deze transitie verder bevorderen. Ook voor de industrie en het personen- en goederenvervoer moet een alomvattend plan worden gemaakt om deze binnen vijftien à twintig jaar geheel te verduurzamen. (…)’

Uit een bericht van de website van Duurzame Dinsdag
‘(…) Ook roemde Groen de stormachtige groei van zonnestroom. “Een zonnefabriekje op je eigen dak vertegenwoordigt veel meer dan alleen maar goedkope, duurzame energie. Het is ook een uitdrukking van betrokkenheid en je steentje bijdragen. Het versterkt een gevoel onafhankelijkheid. En mensen willen hun enthousiasme daarover ook graag delen. Het zijn samen talrijke naamloze individuen die elk een bijdrage leveren aan een duurzame omslag.” (…)’

Bronnen
Trouw, 6 september 2016: De Duurzame Troonrede: Het besef breekt door, dus ga aan de slag!
Duurzame Dinsdag, 6 september 2016: Duurzame Dinsdag: circulaire economie en zonne-energie in de spotlights

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.