Een ‘energie-garantie’ voor gebouwen steeds dichterbij

30 augustus 2016Het moment komt steeds dichterbij dat de energieprestaties van een gebouw gegarandeerd kunnen worden. Het adviesbureau DWA heeft daarvoor een belangrijke stap gezet. Het werkt met een model dat simulatiemodellen aan de monitoring van de energieprestaties koppelt.

Uit een bericht van Duurzaam Gebouwd
‘(…) De werkelijke prestaties worden in de gaten gehouden met een geavanceerd rekenmodel dat rekening houdt met onder meer het buitenklimaat, bezetting en regelstrategieën van de installatie. [Naast de gegevens van de prestaties van het gebouw wordt ook gewerkt met een virtuele versie van het gebouw.]  Dit virtuele gebouw wordt ‘geboren’ tijdens het ontwerpproces en volgt de levenscyclus van het echte gebouw. Voor Energy Service Companies (ESCo’s) betekent dit bijvoorbeeld dat businesscases veel scherper kunnen worden opgesteld, zo meldt het adviesbureau. Zo maakt deze tool continu verbeteringen van de integrale prestatie mogelijk. [Het project heet Treco-office.] Treco-office is een project van TKI Urban Energy en staat voor: Toward Real Energyperformance and Control by predicting, monitoring, comparing and controlling for offices and public buildings. Het richt zich op het verwerven van gedetailleerde kennis om het werkelijke energieverbruik en prestaties in de praktijk te begrijpen en de relaties tussen alle invloedfactoren om hierop zo efficiënt mogelijk in te grijpen. Hiermee beoogt dit programma een grote stap te maken door de combinatie van geavanceerde simulatiemodellen voor ontwerpende partijen en monitoringssystemen die gericht faalgedrag detecteren en inzicht geven op het werkelijke energieverbruik. (…)’

Concrete producten
Het Treco-project moet uitmonden in een drietal concrete eindproducten voor energiebesparing.

Uit een bericht van TKI-Energo (inmiddels opgegaan in TKI Urban Energy)
‘(…) De eindproducten zijn:

  1. Uitbreidingsets voor bestaande smart metering systemen met benodigde extra monitoring en dataverzameling
  2. Een applicatie/module die communiceert met  een smart metering systeem, voorspelt, vergelijkt, analyseert, aanstuurt en informatie verstrekt m.b.t. gebruikersgedrag en onderhoud/toestand apparatuur in een gesloten cyclus
  3. Energiediensten gebaseerd op deze applicatie waarbij gegarandeerd energiegebruiks/-lasten proposities en contracten worden aangeboden.

Bronnen
Duurzaam Gebouwd, 26 augustus 2016: Nieuwe stap in garanderen energieprestaties
TKI-Energo: TRECO (Towards Real Energy performance and Control by predicting, monitoring, comparing and controlling) 

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.