Eisen voor alle nieuwbouw vanaf 2020

13 november 2015 – Over vijf jaar moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Of beter gezegd: ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG). Hoe dat moet is nu al bekend gemaakt.

Uit een bericht van RVO
‘(…) Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handreiking ontwikkeld welke de bepaling van de BENG-indicatoren uit de EPC- berekening toelicht.

Met de handreiking kunt u de huidige EPC-berekening voor nieuwe gebouwen vertalen naar de komende BENG-eisen. Zo krijgt u inzicht of uw gebouw klaar is voor de eisen van de toekomst.
In de brief aan de Tweede Kamer van 2 juli 2015 zijn de eisen aan bijna energieneutrale gebouwen gepubliceerd. De energieprestatie wordt uitgedrukt in drie BENG-indicatoren en deze vervangen de EPC als indicator. De drie eisen zijn:

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Het maximale primair energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

In dezelfde brief aan de Tweede Kamer is aangekondigd dat de bepaling van de energieprestatie zal veranderen in het kader van de modernisering van de bouwregelgeving. Tot dit gereed is, kunnen de BENG-indicatoren bepaald worden uit de deelresultaten van de EPC-berekeningen volgens NEN 7120.

De hoogte van de eis verschilt per gebruiksfunctie. Een overzicht van de eisen, de handreiking en ook een bijbehorende excel om een berekening van de BENG-indicatoren uit te kunnen voeren, vindt u op www.rvo.nl/BENG. (…)’

Uit een ander RVO-bericht
‘(…) In Nederland wordt de energieprestatie voor bijna-energieneutrale gebouwen vastgelegd aan de hand van drie eisen:

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  • Het maximale primair energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. (…)

Bronnen
RVO, 10 november 2015: Eisen aan bijna energieneutraal bouwen (BENG) gepubliceerd
RVO, zonder datum: Beleid – Eisen energieprestatie nieuwbouw vanaf 2020

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.