Eneco: ‘Eerste half jaar bevredigend’

3 augustus 2015 – Voor Eneco was het eerste halfjaar van 2015 ‘bevredigend’. De nadruk die het bedrijf legt op innovatieve producten wordt voortgezet. Daarvoor is € 100 mln gereserveerd.

Uit een persbericht van Eneco
‘(…) In de eerste zes maanden van 2015 kondigde Eneco Groep een wijziging aan van haar strategische koers. Eneco’s missie blijft ‘Duurzame energie voor iedereen’ maar het accent komt nadrukkelijker te liggen op de ontwikkeling van innovatieve producten en dienstverlening. Het duurzame energiebedrijf wil zo klanten helpen om regie over hun energievoorziening te krijgen. Om dit te realiseren trekt Eneco de komende jaren € 100 miljoen uit om te investeren in startups en innovatieve ontwikkelingen.

Jeroen de Haas, voorzitter Raad van Bestuur Eneco Groep: “We hebben veel vooruitgang geboekt. De eerste resultaten van onze koerswijziging zien we terug in een groot aantal nieuwe samenwerkingen, aansprekende klanten en een snellere ontwikkeling van nieuwe energieproducten. Om dit maximaal te ondersteunen, zijn we een nieuw bedrijfsonderdeel gestart, Eneco Innovation & Ventures. Dit onderdeel richt zich volledig op innovatieve energieprojecten, partnerships en samenwerking met energie startups. Om onze innovatieve ambities waar te maken is voor de komende jaren een budget van € 100 miljoen gereserveerd.”

Sinds de aankondiging van de strategiewijziging maakte Eneco Groep een aantal aansprekende samenwerkingen bekend. Nadat eerder Google, NS en KPN besloten om duurzame stroom van onze windparken af te nemen, volgden in januari ABN AMRO en onlangs AkzoNobel. Met Solar Green Point gingen we de samenwerking aan om meer collectieve zonneparken in Nederland van de grond te krijgen. Eneco richt zich ook op samenwerking rond maatschappelijke thema’s, zoals met provincie, gemeenten en bedrijven in de ontwikkeling van de warmterotonde in Zuid-Holland zodat huishoudens en bedrijven meer gebruik kunnen maken van warmte uit het havengebied in Rotterdam. Met BewonersPlatform Ypenburg is een initatief gestart om lokaal te komen tot verduurzaming van het warmtenet. Dat samenwerking cruciaal is om duurzame initiatieven van de grond te krijgen is terug te zien in de samenwerking tussen de gemeente Ameland, de Amelander energiecoöperatie (AEC) en Eneco in de ontwikkeling van het zonnepark aldaar. En Stedin neemt bijvoorbeeld met diverse partijen deel in een uniek energieproject in de wijk Hoog Dalem in Gorinchem om inzicht te krijgen in de kosten en baten van energieopslag en om piekbelastingen in het net terug te kunnen brengen door het optimaal afstemmen van vraag en aanbod.

Volop aandacht was er voor de investering die we deden in Nerdalize. Hun innovatieve server/radiator voert berekeningen uit en levert gelijktijdig zijn warmte ter plekke. Peeeks kan op de belangstelling van Eneco rekenen omdat deze startup een slim systeem heeft ontwikkeld om overschotten en tekorten op het elektriciteitsnet op te vangen door aan de gebruikerskant -volautomatisch en intelligent- apparatuur aan of uit te schakelen. Op eigen initiatief ontwikkelden we SlimLaden, een app die eigenaren van elektrische auto’s in staat stelt op het meest gunstige moment qua kosten de accu van hun elektrische auto op te laden.

Tegelijkertijd maakte Eneco flinke stappen in de verdere ontwikkeling van haar intelligente Toon thermostaat. Inmiddels zijn er meer dan 145.000 exemplaren verkocht. De Toon wordt nu ook te koop aangeboden aan consumenten die geen leveringscontract hebben bij Eneco en er is een Toon beschikbaar voor stadsverwarming. Bovendien presenteerden wij een nieuwe functie op Toon die de gebruiker in één oogopslag laat zien hoeveel elektriciteit zijn zonnepanelen opwekken. Met een update van Toon bieden we op korte termijn de gebruikers een snellere technologie die het mogelijk maakt om nog meer diensten aan onze klanten aan te gaan bieden. Zoals een rookmelder die binnen- en buiten het huis zorgt voor een alarmering indien er sprake is van rook- of brand ontwikkeling. Vaart maakte netbeheerder Stedin met het aanbieden van de slimme meter. In de afgelopen zes maanden hebben zij op 62.000 adressen aangeboden om de gas- en elektriciteitsmeter te vervangen door slimme exemplaren.

Jeroen de Haas: “Ook investeerden we dit eerste halfjaar weer flink in de kwaliteit en de uitbreiding van onze elektriciteits- en gasnetten en in de verduurzaming van onze energieproductie. Twee nieuwe windparken in Nieuwegein (goed voor levering aan 7.600 huishoudens) en Reusel De Mierden (7.400 huishoudens) kwamen in bedrijf en de bouw van windpark Delfzijl Noord (55.000 huishoudens) is in de afrondende fase. Windpark Luchterduinen op de Noordzee (150.000 huishoudens) is gestart met het leveren van duurzame stroom. We blijven op deze wijze onze bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzaam energiesysteem én aan de uitgangspunten van het Energie Akkoord.” (…)

Eneco Groep kijkt tevreden terug op de resultaten die in de eerste zes maanden van 2015 zijn geboekt. De onderneming ziet resultaat van diverse kostenbeheersingsprogramma’s en heeft de strategische koers verder aangescherpt, wat tot uitdrukking komt in de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve energiediensten voor klanten. (…) Guido Dubbeld, CFO van Eneco Groep: “De omzet en het resultaat vielen lager uit dan over de eerste zes maanden van 2014. Desondanks zijn we tevreden. In aanhoudend lastige marktomstandigheden slaagden we erin om de daling van de omzet en winst te beperken. Efficiencyverbeteringen bij diverse bedrijfsonderdelen en betere energie inkoopcontracten droegen daar aan bij.”
Eneco Groep boekte over de eerste helft van 2015 een omzet van € 2.363 miljoen en een nettoresultaat van € 144 miljoen. Dit is een daling van respectievelijk drie en zeven procent ten opzichte van dezelfde periode in 2014 toen een omzet van € 2.444 miljoen en een nettoresultaat van € 155 miljoen werden gerealiseerd. (…)’

 

Bronnen
Eneco, persbericht, 3 augustus 2015: Eneco Groep boekt vooruitgang met nieuwe innovatieve bedrijfsstrategie

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.