Eneco en Natuur & Milieu komen met alternatief energieplan

Eneco en Natuur & Milieu komen met alternatief energieplan

9 februari 2016 – Het is helemaal niet nodig om biomassa bij te stoken in kolencentrales. Er is een betere en goedkopere manier om de doelstelling van 14% duurzaam in 2020 te halen. Eneco en Natuur & Milieu komen samen met een plan dat gebaseerd is op een onderzoek van CE Delft.

Uit een persbericht van Natuur & Milieu
‘(…) Biomassa bijstook in kolencentrales is niet nodig om de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 uit het energieakkoord te behalen. Een pakket met wind op zee, zonne-energie en biowarmte vormt een uitstekend alternatief voor het halen van deze doelstelling. Dit pakket is 600 miljoen euro goedkoper, levert drie keer zoveel banen op in Nederland en zorgt voor een lagere energierekening ten opzichte van bijstook biomassa.

Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van CE Delft, in opdracht van Natuur & Milieu en Eneco. CE Delft vergelijkt twee alternatieven voor het bijstoken van biomassa in kolencentrales:

  1. Wind op zee, zonne-energie, biostoom en biowarmte. Dit bespaart 600 miljoen euro.
  2. Het ombouwen van een kolencentrale tot biomassacentrale. Dit kost 900 miljoen euro extra.

Schermafdruk 2016-02-09 11.05.56

‘Op basis van dit rapport kun je concluderen dat er een betere optie is dan biomassa bijstook om de doelen uit het energieakkoord te halen,’ aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. ‘De 4 miljard subsidie voor biomassa bijstook belemmert bovendien de wens van Tweede Kamer om kolencentrales te sluiten.’

Het tweede alternatief, ombouwen van een kolencentrale tot biomassacentrale, is minder aantrekkelijk. Dit alternatief is juist duurder dan het huidige voorstel, levert minder banen op en heeft een negatief effect op de energietransitie. Met dit tweede alternatief is het echter ook mogelijk om de 14% doelstelling uit het energieakkoord te behalen. (…)’

Uit het persbericht van Eneco
Schermafdruk 2016-02-09 11.12.02‘(…) In het Energieakkoord spraken de ondertekenaars af dat er 14% hernieuwbare energie moet zijn gerealiseerd in Nederland in 2020. Naast de inzet van energie uit zon, wind, bodem en water is ook afgesproken dat er maximaal 25 PJ aan de 14%-doelstelling mag worden bijgedragen door de inzet bij- en meestook van biomassa (BMS) in kolencentrales. Recentelijk zijn verschillende moties aangenomen die kunnen leiden tot de sluiting op korte termijn van de laatste vijf kolencentrales in Nederland. Er is dan ook geen capaciteit meer om biomassa mee te stoken. (…)
Op basis van de studie van CE Delft kan worden geconcludeerd dat biomassa bijstook in kolencentrales niet nodig is om de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 te halen. Een pakket met wind op zee, zonne-energie en biowarmte vormt een uitstekend alternatief voor het halen van de 14%-doelstelling in 2020. Dit pakket is 600 miljoen euro goedkoper, levert drie keer zoveel banen op in Nederland en zorgt voor een lagere energierekening ten opzichte van bijstook biomassa. Het alternatief leidt ook tot vier keer meer economische toegevoegde waarde voor Nederland dan het bijstoken van biomassa in kolencentrales. (…)’

Samenvatting van CE Delft van het rapport 
‘(…) 
Natuur & Milieu en Eneco hebben CE Delft opdracht gegeven:

  • te onderzoeken of er alternatieven zijn voor de meestook van biomassa die nog niet zijn afgesproken in het Energieakkoord;
  • wat de subsidiekosten en overige effecten van deze alternatieven zijn voor Nederland.

Uit deze studie blijkt dat er alternatieven mogelijk zijn voor meestook in kolencentrales. De volgende twee alternatieve scenario’s achten wij realistisch voor de periode 2016-2020:

  1. Een pakket van vier verschillende hernieuwbare energieopties, waarin de helft van de 25 PJ wordt gerealiseerd door verduurzaming van de elektriciteitsmarkt en de andere helft in de warmtemarkt. Het pakket bestaat uit een extra windpark van 700 MW, aangevuld met 0,6 Gigawatt piekvermogen zonne-energie (GWp), 7,5 PJ biostoom bij bedrijven en 5 PJ inzet van biomassa voor stadsverwarming.
  2. Het tweede alternatieve scenario houdt ombouw in van de Amer 8-centrale in Noord-Brabant naar een 100% biomassacentrale. Hiermee is het ook mogelijk om 25 PJ hernieuwbare energie te realiseren.

Zowel in het referentiescenario (25 PJ meestook in kolencentrales) als in de twee bovengenoemde alternatieve scenario’s is verondersteld dat de laatste vijf kolencentrales in Nederland open blijven. Dit betreft de drie nieuwe en de twee kolencentrales uit de jaren ’90. Deze studie brengt alleen de effecten in kaart van twee alternatieven voor het invullen van 25 PJ hernieuwbare energie in vergelijking tot het meestoken van 25 PJ meestook van biomassa. Dit betekent dat de kosten en baten van een sluiting van de laatste vijf kolencentrales in geen van de scenario’s is meegenomen. (…)’

Uit de conclusie van het rapport van CE Delft
‘(…) Wij concluderen dat er alternatieven mogelijk zijn voor de meestook van biomassa (alternatieven die nog niet zijn afgesproken in het Energieakkoord). Zo kan de geplande tenderregeling voor wind op zee voor het jaar 2017 met drie maanden naar voren worden geschoven (in combinatie met strengere eisen aan de opleveringstermijn), is er ruimte voor grootschalige zon-PV en kan sterker worden ingezet op biostoom bij bedrijven en inzet van biomassa voor stadsverwarming. Een ander alternatief is de ombouw van de Amer 8-kolencentrale tot een biomassacentrale. Ook met dit alternatief kan additioneel 25 PJ worden gerealiseerd. (…)’

Bronnen
Persbericht Natuur en Milieu, 9 februari 2016: Onderzoek: Biomassa bijstook in kolencentrales overbodig voor Energieakkoord
Persbericht Eneco, 9 februari 2016: Studie CE Delft: bijstook biomassa in kolencentrales overbodig voor energieakkoord. Alternatief pakket 600 miljoen euro goedkoper en drie keer zoveel banen
Rapport CE Delft, 9 februari 2016: Alternatieven voor biomassameestook in kolencentrales (pdf, 35 pag.)
Samenvatting rapport door CE Delft, 9 februari 2016: Alternatieven voor biomassameestook in kolencentrales

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.