‘Energetisch renoveren’ van woningen levert miljarden op

15 juni 2015 – Energiebesparing bij renovatie van woningen, kortweg ‘energetische renovatie’ genoemd, levert miljarden op. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van Ecofys.

Schermafdruk 2015-06-15 13.41.16Het NRP, platform voor transformatie en renovatie van gebouwen, heeft Ecofys een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van energiebesparing bij renovatie van woningen. Het rapport werd 8 juni aangeboden aan de SER door het NRP en de NRP-campagne Spaar het Klimaat. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wil het NRP het tempo van  energetisch renoveren versnellen. Het levert 40 duizend banen op en 13 miljard voor kabinet.

Uit het bericht op de website van Spaar het Klimaat
Spaar het Klimaat vroeg in 2014 aan de onderzoekers welke invloed een verdubbeling van het tempo van energetisch renoveren kan hebben op de rijksbegroting in Nederland. (…) Uit de verkennende berekeningen blijkt dat verhoging van het tempo van energetische renovatie sterk bijdraagt aan het saldo op de overheidsbegroting. (…)
Frank Bijdendijk, voorzitter NRP: “De positieve impact van energetische renovatie voor de overheidsbegroting wordt vooral veroorzaakt door de afname van uitkeringen WW en bijstand en groei van inkomsten uit belasting op arbeid. Niet alleen voor bedrijven die na-isolatieprojecten uitvoeren, ketels vervangen en ventilatie aanbrengen, maar ook voor architecten, adviseurs, installateurs en toeleveranciers. Waarom bouwen we nieuwe woningen in weilanden, als er al zoveel leegstand is en nog zal ontstaan in door bedrijven verlaten gebouwen? Bij verbouwing tot woning is dat het ideale moment om een grote vooruitgang te realiseren.” (…)

Positief effect kan oplopen tot 13 miljard € in 2020
De positieve effecten op de staatsinkomsten ontstaan vooral door de grote betekenis van energetische renovatie voor de werkgelegenheid in Nederland. De afname van staatsinkomsten uit verkoop van gas en energiebelasting is slechts een derde van de opbrengsten als gevolg van de toegenomen groei van de renovatie-activiteiten in de woonsector. Als bij de start van het energieakkoord direct was ingezet op een hoger tempo, zou het positieve saldo op de staatskas 18 miljard in de periode tot 2020 zijn geweest. Alleen bij een snelle omslag van het beleid, is er nog zicht op 13 miljard €.

Renoveer Nederland, spaar het klimaat
Terwijl in naburige landen energetische renovaties sterk hebben bijgedragen aan behoud of herstel van de economische groei, bleek het tempo van renovatie in Nederland juist te dalen. Bedrijven zagen dat Europees beleid in Nederland onvoldoende werd omgezet in afspraken. De heffing van 1,7 miljard in de huursector heeft geleid tot schrappen van veel investeringen. Verontwaardigd over de kritiek van de Europese commissie op het niet nakomen van afspraken, loopt Nederland nu jaren achter bij buurlanden. Kansen voor economisch herstel zijn er echter nog, maar intussen zijn veel mensen vertrokken uit de sector. Dit verkennend rapport geeft aan wat er mogelijk is als je de lat hoger legt en voorstellen van NRP Spaar het Klimaat en anderen uitvoert. Daarom is zij de campagne “Renoveer Nederland, spaar het klimaat” gestart, die in Europa in 2012 startte onder de titel “Renovate Europe”. (…)

SER en het energie-akkoord
Een deel van de nederlandse politici lijkt zich inmiddels wel bewust van de grote kansen om werk te maken van energetische renovatie. Spaar het Klimaat vond met name steun bij kandidaten voor de recente verkiezingen voor de Provinciale Staten. Nu zoekt NRP naar meer politiek draagvlak in Eerste en Tweede Kamer. De SER is de plaats bij uitstek de plaats voor overleg tussen werkgevers en werknemersorganisaties. Enkele tientallen maatschappelijke organisaties zijn gezamenlijk intensief bezig om maatregelen uit te werken en uit te voeren van het energie-akkoord. Dit verkennend onderzoek kan hen motiveren om bij de beoordeling van de voortgang te kiezen voor een hoger tempo en meer verplichtende maatregelen. Het NRP heeft er vertrouwen in dat de nieuwe voorzitter van de SER de resultaten van dit rapport goed kan gebruiken in gesprekken met werkgevers, werknemersorganisaties en kroonleden in de SER.

 

Bronnen
Spaar het klimaat, 8 juni 2015: NRP wil tempo energetisch renoveren versnellen: 40 duizend banen en 13 miljard voor kabinet
Rapport Ecofys: ‘Energetische renovatie van woningen, goed voor Nederland’ (pdf, 20 pag, 3 Mb)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.