Energie-intensieve industrie wil afspraken met overheid voor forse CO2-reductie

Energie-intensieve industrie wil afspraken met overheid voor forse CO2-reductie

14 juni 2016De energie-intensieve industrie heeft een plan om binnen 35 jaar de CO2-uitstoot met 80 tot 90% te reduceren, maar wil daarvoor wel afspraken met de overheid ter beperking van de risico’s van de noodzakelijke investeringen.

De inhoud van het plan wordt pas donderdag bekend gemaakt, als het plan op een VEMW-congres wordt aangeboden aan de directeur-generaal Energie van het ministerie van EZ, Mark Dierikx.
De VEMW kondigt het plan (‘Samen op weg naar minder, Hoe Nederlandse energie-intensieve bedrijven helpen om de CO2-uitstoot te verlagen’) nu aan met een persbericht.

Uit het persbericht van VEMW (belangenbehartiger voor zakelijke energiegebruikers)
‘(…) De energie-intensieve industrie heeft een concreet plan ontwikkeld om in 2050 de CO2-uitstoot met 80 tot 95% te reduceren. Wij gaan investeren, zegt de sector, en vragen de overheid ons te faciliteren. (…)

Betreft kwart van het totale energiegebruik

In Nederland is de energie-intensieve industrie, grootgebruikers als raffinaderijen, de chemiesector, de metallurgische industrie en de papierindustrie, goed voor een kwart van het totale energiegebruik. Om hun CO2-uitstoot ingrijpend te reduceren, is optimalisatie van bestaande processen niet langer toereikend. Daarvoor zijn systeeminnovaties nodig. Ook zal een aantal bedrijven hun verdienmodel op de schop moeten nemen. De industrie is bereid om deze benodigde investeringen te doen.

Investeringen in nieuwe technologieën
Een samenwerkingsverband van de chemie- en staalindustrie kijkt bijvoorbeeld naar mogelijkheden voor het bewerken van koolstofrijke restgassen, zodanig dat hieruit syngas gemaakt kan worden. Dit kan als waardevolle grondstof voor de chemische industrie dienen. Bedrijven uit de chemie- en voedingsmiddelenindustrie onderzoeken gezamenlijk hoe organische reststoffen (biomassa) fossiele brandstoffen en grondstoffen kunnen vervangen in de chemie. Toepassing van dit soort nieuwe technologieën vergt grote investeringen. Een proactief industriebeleid gericht op ondersteuning van de transitie is hierbij onontbeerlijk.

Overheid moet investeringsrisico’s beperken
De industrie biedt de overheid een partnership aan, waarin de industrie zich richt op het investeren, en de overheid zich richt op het faciliteren. Zo is het nodig dat wet- en regelgeving worden bijgesteld en risico’s worden beperkt. Ook is een betrouwbare energievoorziening cruciaal, net als energietarieven die internationaal concurrerend zijn. Ten slotte speelt de overheid een belangrijke rol in het bevorderen van cross-sectorale samenwerkingen die nodig zijn voor systeeminnovaties.

Donderdag wordt inhoud plan bekend
De concrete uitwerking van deze voorstellen wordt op aanstaande donderdag 16 juni overhandigd aan Mark Dierikx, directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van Economische Zaken. Dit gebeurt in Rotterdam tijdens het VEMW-congres ‘Samen op weg naar minder’ ter ere van het 100-jarig bestaan van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. (…)’

Bronnen
VEMW, persbericht, 13 juni 2016: Plan industrie voor 80 tot 95% CO2-reductie in 2050. Nauwe samenwerking industrie en overheid nodig

Foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.