Energieagenda – ‘Voer een CO2-heffing in en sluit de kolencentrales’

Energieagenda – ‘Voer een CO2-heffing in en sluit de kolencentrales’

22 december 2016 – Pier Vellinga, Roebyem Anders en Jan Terlouw schrijven vanmorgen in een opiniebijdrage in de Volkskrant dat de Energieagenda een prima uitgangspunt is voor het invoeren van een CO2-heffing en voor het definitief sluiten van de kolencentrales.

Pier Vellinga is emeritus hoogleraar klimaatverandering (VU en Wageningen), Roebyem Anders is co-founder zonnepanelenleverancier Sungevity International en Jan Terlouw is oud-minister van Economische Zaken.

Uit hun opiniebijdrage in de Volkskrant
‘(…) Hoewel de agenda zuinige politieke reacties kreeg, variërend van ‘ambitieloos’ tot ‘kleine stapjes’, waren wij vooral aangenaam verrast hoe diep de ernst van de klimaatsituatie tot het kabinet is doorgedrongen. (…) Wat we nu nodig hebben, zijn politici die doorpakken om dat momentum ook te benutten.

Nationale CO2-belasting
Als eerste is de energie-agenda een uitstekend startpunt om met hernieuwde kracht voor een nationale CO2-belasting te pleiten. Het kabinet spreekt terecht zijn grote zorg uit over de spotprijs waarvoor CO2-emissierechten te koop zijn op het Europese handelsplatform ETS (…). Het kabinet zoekt de oplossing vooralsnog bij aanscherping van het ETS, zoals verlaagde emissieplafonds of een Europese minimumprijs. Maar het ETS hapert al zijn hele bestaan, en de ervaring leert inmiddels dat elke wijziging in het beste geval jaren Europees overleg kost: tijd die het klimaat domweg niet meer heeft.
Invoering van een nationale CO2-belasting is het enige serieuze alternatief. (…) Invoering van een belasting op elektriciteit voor bedrijven kan snel gebeuren. Het zou meteen leiden tot energie- en CO2-besparing en tot investeringen in windturbines en zonnepanelen op hun terreinen en daken.
Zweden en Brits-Columbia (een provincie in Canada) laten zien dat een CO2-heffing structureel effect sorteert zonder de economie te schaden. (…)
Sluiting kolencentrales
De tweede logische vervolgstap op de energie-agenda waar politici op kunnen hameren, is definitieve sluiting van de kolencentrales. De Tweede Kamer heeft al een motie met die strekking aangenomen.
Kamp heeft eerdere moties weliswaar naast zich neergelegd, maar nu wijst het kabinet, voor de periode na 2023, expliciet maatregelen af die niet primair bijdragen aan CO2-reductie. Als we die regel meteen hanteren, zouden we kolencentrales morgen sluiten en stoppen met de miljarden verslindende bijstook van biomassa. Energiecentrum Nederland berekende al eerder dat de CO2-uitstoot van de energiesector zo terstond met bijna eenderde zou zakken, omdat gascentrales het stokje dan zouden overnemen.
De enige reden dat het kabinet nog aan bijstook vasthoudt, is om te zorgen dat het aandeel duurzame energie in 2023 16 procent bedraagt, zoals in het Energie Akkoord is afgesproken. In tegenstelling tot gas telt biomassa wel mee in die rekensom. Maar waarom zouden we ons laten gijzelen door een inferieure klimaatdoelstelling?

Tijd voor actie
Dus, leden van de Tweede Kamer: tijd voor actie. Met de energie-agenda geeft het kabinet een goede voorzet voor een duurzame toekomst. Het is nu aan uw snelle voetenwerk om de bal in de bovenhoek te krijgen. (…)’

Bronnen
De Volkskrant, opiniebijdrage, 22 december 2016: Voer een CO2-heffing in en sluit de kolencentrales (via Blendle)
Foto’s: v.l.n.r. Vellinga, Anders en Terlouw (bronnen resp. Van Mierlo Stichting, Sungevity, video-still WegMetMVO)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.