Energiebesparingsgarantie voorzichtig in opkomst

Energiebesparingsgarantie voorzichtig in opkomst

4 november 2016De gemeente Eindhoven heeft met Impuls een contract gesloten voor het renoveren, verduurzamen en onderhouden van zeven gemeentelijke gebouwen. In het contract is ook een energiebesparingsgarantie opgenomen. Heel voorzichtig is de energiebesparingsgarantie in opkomst.

Steeds vaker duikt het fenomeen ‘garantie’ op bij energiebesparende maatregelen en bij energieprestaticontracten. Een nieuwe standaard hangt in de lucht.

Voorbeeld: overheidsgebouwen Eindhoven
161104-eindhovenEnergiebesparing is een belangrijk onderdeel van het contract. Impuls garandeert de afgesproken besparingsdoelen. Andere afspraken zijn: 50% energieneutraliteit en het verminderen van de CO2-uitstoot.
Uit een bericht van Platform Duurzame Huisvesting
‘(…) Alex Hesling (Impuls) : ‘Wij garanderen de energiebesparing en meten deze tegen het huidige energieverbruik. Mochten deze doelstellingen niet gehaald worden dan kan de gemeente ons een boete opleggen. De gemeente verzorgt zelf de financiering van het project en we maken gebruik van de beschikbare dekkingsbronnen binnen de gemeente. We zien onszelf dus niet als ESCo. Een onderdeel van ons plan is echter om een WKO hub op het stadhuisplein te realiseren. Wellicht zal bij de uitwerking hiervan blijken dat deze wel handig is om bij het consortium in eigendom te nemen. Dan worden we wel een ESCo.’ (…)’
Impuls is een samenwerkingsverband van een aantal bedrijven: Brink Groep, Rudy Uytenhaak architectenbureau/DOOR architecten, DWA, installatiebedrijf Kuijpers (contracthouder) en LAUDY Bouw & Ontwikkeling (Ballast Nedam).
Impuls begint in Eindhoven met het gemeentehuis. Later volgen onder meer het Designhuis en het Van Abbemuseum.

Voorbeeld: nieuwbouw particuliere woningen
161104-bouwgarantOp 20 oktober werd voor particuliere woningen (nieuwvouw) de verzekerde EnergiePrestatieGarantie geïntroduceerd. Deze garantie geeft (toekomstige) huizenbezitters de zekerheid dat energiebesparende maatregelen juist worden uitgevoerd en dat deze ook daadwerkelijk leiden tot een energiezuinige woning.
Op het ZEN-festival gisteren (‘Alles over Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’) in Den Bosch was er ook een sessie over de EnergiePrestatieGarantie. Over de mogelijkheden voor projectmatige nieuwbouw en over de eisen die het stelt aan bouwers en ontwikkelaars.

Voorbeeld: Stichting Bouwgarant
De op 20 oktober gelanceerde EnergieBesparingsGarantie is een inititief van de Stichting Bouwgarant.  Meeùs, HDI en SamenGroen ontwikkelden dit product voor en met SWK en BouwGarant. Als eerste in Nederland wordt nu een verzekerde EnergiePrestatieGarantie aangeboden. Als blijkt dat de woning toch niet voldoende presteert, zullen aanvullende maatregelen worden getroffen of zal er sprake zijn van een schadevergoeding.

Voorbeeld: ENPREGA-project
161104-enpregaEen ander consortium, bestaande uit bedrijven (Susteen, Qurrent, Enerlogic) en de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en EnergySense) ontwikkelt een EnergiePrestatieGrantie voor huishoudens. De Rijksuniversiteit Groningen helpt bij de methode om vast te stellen of en hoeveel er wordt terugverdiend met de energiebesparingsmaatregelen.

Voorbeeld: subsidieregeling
RVO heeft voor de kosten van de garantie een subsidieregeling. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de afsluitkosten van de energieprestatiegarantie, tot een maximumbedrag van € 200 per woning.

Bronnen
Platform Duurzame Huisvesting, 2 november 2016: Gegarandeerde energiebesparing in samenwerkingsovereenkomst !MPULS en Gemeente Eindhoven
LenteAkkoord: Slimme ideeën voor de energietransitie
Bouwgarant, 17 oktober 2016: Garantie op energiebesparing woning
FluxEnergie, 28 september 2016: RUG werkt aan een ‘Energie Prestatie-Garantie’ voor huishoudens
RVO: Energieprestatiegarantie eigenaar-bewoners
MilieuCentraal: Opbrengst verzekerd met energieprestatie garantie
Foto’s: Bouwbedrijf Van Laar, gemeente Eimndhoven, Bouwgarant, EnergySense

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.