Energiedialoog – ‘Kamp ziet schone en groene toekomst’

8 april 2016 – De aftrap van de Energiedialoog gisteren trok opvallend weinig aandacht van de media. Een paar krantenberichten en een klein item in het NOS-journaal is voorlopig de hele oogst. 

Het (inhoudelijk) meest uitvoerige verslag was van De Telegraaf (online). De verslagen beperken zich alle tot de aftrap in Rotterdam. Op de eigen site van de Energiedialoog is (nog) geen verslag te vinden.


De Telegraaf: Minister heeft bevolking nodig om doelen te halen. Burger moet energiemissie steunen
‘(…) Verreweg de meeste mensen die naar bijeenkomst in de Rotterdamse haven zijn gekomen, zijn al overtuigd van het nut van meer groene energie. Maar ook veel ondernemers zijn van de partij. (…) Opvallend weinig deelnemers plaatsen kritische noten bij de groene plannen die ter tafel komen. Het werpt de vraag op of de minister met zijn Energiedialoog wel iedereen weet te bereiken. „Dat moet nog blijken”, zegt de VVD-bewindsman daarover. „Iedereen is welkom en krijgt de kans, maar ik heb niet de verwachting dat we 17 miljoen mensen betrokken krijgen.” (…)

Volgende kabinet
Minister Kamp wil nu ook vergroeningsbeleid maken voor na het jaar 2023. Alhoewel, hij wil er in ieder geval de grote lijnen voor uitzetten. De VVD’er zinspeelt er donderdag in Rotterdam op dat het ook het volgende kabinet kan zijn, die er een klap op geeft.
Kamp: „Het is uitgesloten dat we nu de anderhalf jaar tot een volgend kabinet verloren laten gaan. Ik ga dingen uitwerken, maar op welk moment die vastgelegd moeten worden, daar moet nog over worden gesproken door dit kabinet. Daarbij zal zeker de kabinetsformatie van 2017 in beeld komen.” (…)’


Algemeen Dagblad: ‘Kamp ziet schone en groene toekomst’
‘(…) De komende 3 maanden gaat Kamp met organisaties om tafel en inventariseert hij alle opties. Ook gewone Nederlanders kunnen suggesties doen via de website Mijnenergie2050.nl. Het is de bedoeling dat de dialoog in een Energieakkoord 2.0 resulteert. Probleem is wel dat het huidige kabinet het plan niet meer kan uitvoeren. VVD en PvdA beginnen aan hun laatste jaar. Kamp ziet dat niet als bezwaar. ,,We kunnen komende 1,5 jaar niet verspillen,” meent Kamp.
Greenpeace kijkt het ondertussen morrend aan. De milieuclub zou liever méér haast maken. Maar dat vindt Kamp onverantwoord. ,,De keuzes die we maken hebben grote implicaties voor de toekomst. Daar moeten we goed over nadenken.”

André Kuipers: ‘Een hoopvol, maar langzaam proces’
Astronaut André Kuipers is optimistisch over de toekomst. ,,Ik heb hoop, want niemand had het vroeger over groene energie, elektrische auto’s, bioproducten. Mensen zien dat je nog steeds comfortabel kunt leven, ook al doe je dingen duurzaam, bedrijven en industrieën merken dat ze dan nog steeds winst kunnen maken. Het is een hoopvol, maar tegelijk langzaam proces.” (…)’


Dagblad van het Noorden: Kamp: ‘Praat de komende tijd vooral mee’
‘(…) 
Kamp wil Nederlanders meer betrekken bij keuzes die gemaakt moeten worden om in 2050 te kunnen voorzien in energie waarbij het schadelijke broeikasgas kooldioxide (CO2) nog nauwelijks vrijkomt. ,,Het is een grote opgave om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te hebben en dit kunnen we alleen gezamenlijk voor elkaar krijgen”, aldus de minister.
Astronaut Kuipers is ambassadeur van de energiedialoog. Hij zag vanuit de ruimte hoe mooi de aarde is. ,,Tegelijkertijd is onze planeet ook heel kwetsbaar. Voor mij is het heel duidelijk dat onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet stoppen. Om onze aarde te behouden moeten we samen werken aan een duurzame energievoorziening.”
Greenpeace zegt met frisse tegenzin mee te doen aan de energiedialoog. ,,Het is zonde dat er een half jaar zit tussen het verschijnen van het veel te vage Energierapport en het maken van een plan van aanpak, maar het uitgangspunt deugt: hoe raken we zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen, van gas, kolen en olie?’’, oordeelt de organisatie. ,,Intussen zitten we natuurlijk niet op onze handen: de strijd voor het sluiten van kolencentrales enerzijds en het bouwen van heel veel windmolens op land en zee anderzijds gaat gewoon door. Bovendien is het goed dat iedereen hierover mee kan praten.” (…)’


Item NOS-journaal, 7/8 april 2016, 00.00 u (van 9’33” – 10’50”)

Schermafdruk 2016-04-08 07.17.33

Bronnen
De Telegraaf, 7 april 2016: Burger moet energiemissie steunen  (online)
AD, 8 april 2016: Minister wil energieplan tot 2050. Kamp ziet schone en groene toekomst (via Blendle)
DvhN, 8 april 2016: Kamp trapt dialoog over duurzame energie af (via Blendle)
NOS-journaal. 7 april 2016
Foto: Still uit NOS-journaal

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.