Energieleverancier Oxxio beboet voor onjuiste registratie klantgegevens

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft energieleverancier Oxxio een boete opgelegd van een miljoen euro voor de onjuiste registratie van klantgegevens in het centrale register van de energiebedrijven. De betrouwbaarheid van data in dit register is essentieel voor een goede werking van de energiemarkt. Als de gegevens niet kloppen worden consumenten verkeerd ingelicht over hun keuzemogelijkheden en kunnen leveranciers niet eerlijk met elkaar concurreren. Oxxio had bij contracten voor onbepaalde tijd ten onrechte een einddatum laten registreren. Hierdoor leek het bij het raadplegen van het register dat de klant een contract voor bepaalde tijd had, waardoor de consument moest wachten met overstappen dan wel een vergoeding moest betalen. Door het ingrijpen van de ACM  zijn de gegevens gecorrigeerd. …. [Persbericht]

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.